MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Vil ha psykiatri inn i turnustjenesten (12.11.03, 16:59)

Psykiatri kan bli en obligatorisk del av turnustjenesten for leger. Målet er blant annet å rette opp mangelen på turnusplasser og spesialister innen psykiatri.

Antall turnusleger har økt dramatisk siden 1996, mens antall turnusplasser har stått mer eller mindre på stedet hvil. I høst stod 140 nyutdannede leger fortsatt på venteliste da de 350 plassene var delt ut.

Nå skal turnusordningen opp til vurdering, og framtidas leger kan ha store endringer i vente. En arbeidsgruppe nedsatt av Sosial- og helsedepartementet foreslår blant annet at psykiatri blir en obligatorisk del av turnusen, på linje med kirurgi og indremedisin.

POSITIVT MED PSYKIATRI: Sammy Basit er i gang med siste del av turnustjenesten på Østmarka psykiatriske avdeling. Han mener alle turnusleger ville hatt godt av å arbeide noen måneder med psykiatri.
Delte erfaringer
St. Olavs Hospital er ett av flere turnussykehus som allerede har innført såkalt tredelt turnus. Undersøkelser som er gjort ved ulike steder, viser at erfaringene med ordningen er delte:

Sykehusene kan ta imot flere turnusleger totalt sett. Flertallet av dem som har hatt fire måneders turnustjeneste i psykiatri, synes det har vært veldig nyttig. Samtidig gir innsyn i andre felt enn kirurgi og indremedisin større rekruttering til andre sykehusavdelinger.

På den annen side blir det vanskeligere for sykehusene å organisere turnustjenesten, siden det stadig kommer nye leger. Mange er også bekymret for at kortere tid ved hver enkelt avdeling fører til at turnuslegene lærer mindre kirurgi og medisin.

Turnuslege støtter forslaget
Turnuslege Sammy Basit har gjort ferdig to tredjedeler av praksisen på kirurgi og medisin. Nå er han i gang med den siste biten på Østmarka psykiatriske avdeling. Han støtter forslaget om at alle turnusleger skal innom psykiatri.

- På psykiatri får vi mer ansvar og jobber mye mer selvstendig enn på sykehuset. Jeg har mine egne pasienter og har for eksempel ikke plikt til å konsultere noen over meg for hver avgjørelse. På kirurgi eller medisin blir det mer fram og tilbake, forteller Basit.

Om tre måneder er han ferdig på Østmarka, og skal ut i allmennpraksis i Klæbu. Han tror det er en fordel å ha vært innom psykiatri først.

FAKTA

 • Dagens sykehusturnus varer ett år.
 • Normalturnus innebærer 6 mnd. kirurgi og 6 mnd. indremedisin.
 • Tredelt turnus innebærer 4 mnd. kirurgi, 4 mnd. indremedisin og 4 mnd. alternativ avdeling, eks. psykiatri, pediatri el gynekologi.
 • Arbeidsutvalget foreslår å utrede to nye modeller med obligatorisk psykiatri:
  - 3 mnd. psykiatri, 3 mnd. kirurgi og 6 mnd. indremedisin, og
  - 4 mnd. psykiatri, 8 mnd. kirurgi eller indremedisin.

 • Positivt overrasket
  - Jeg kommer til å møte pasienter med psykiske plager i allmennpraksis. Da er det greit å vite hvordan man skal takle dem. Må de legges inn eller kan jeg behandle dem selv? I tillegg lærer jeg lover og regler som det kan være lurt å kjenne til, mener 26-åringen.

  Studentene som har turnus i Trondheim kan be om få fire måneder på gynekologi eller pediatri, men i teorien er psykiatri obligatorisk. Ikke alle Basits medstudenter har vært like fornøyd med ordningen.

  - Men mange av dem har et annet inntrykk etter at de er ferdige. Da er de langt mer positive, understreker Basit.

  Skeptisk studentforening
  Leder i Norsk Medisinstudentforening, Ragnhild Øydna Støen, har vært med i arbeidsutvalget for rapporten. Hun er usikker på om psykiatri bør bli et obligatorisk fag.

  - Det har ikke blitt gjort noen evaluering på effekten av turnus innen psykiatri. Vi mener psykiatri er et viktig fag, men er ikke sikre på om det bør læres gjennom turnus. Tre eller fire måneder blir kanskje for kort tid til at man får noe særlig ut av det, tror Øydna Støen.

  Hun er også bekymret for at lærekreftene skal forsvinne. - Man tapper fagmiljøet for lærekrefter, siden de må brukes som veiledere i turnus, påpeker medisinstudenten.

  Vil teste over tre år
  I utredningen som skal sendes ut til høring i løpet av november, beskrives fire alternative modeller til dagens system. Arbeidsutvalget håper uttestingen av to av modellene kan begynne allerede sommeren 2004. Samtidig skal dagens modell evalueres.

  Prosjektet skal etter planen foregå over tre år, og hver av modellene skal testes på et lite, et mellomstort og et stort sykehus.

  Tekst og foto:Elin Fugelsnes