MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Alvorlig konflikt ved Idrett (20.10.00)

Idrettsvitenskapelig institutt er rammet av en alvorlig konflikt mellom flere av de vitenskapelig ansatte. Fakultetsledelsen er koplet inn for å løse problemene. Imens er instituttet sterkt preget av konflikten.

Leder og nestleder ved Idrettsvitenskapelig institutt har i brevs form framsatt alvorlige beskyldninger om vitenskapelig uredelighet, mot en navngitt ansatt. Noen av anklagene ble også referert i Universitetsavisa nummer 11 i år. Brevene fra professorene Rolf Ingvaldsen (instituttleder) og John Whiting (tidligere nestleder) er sendt til ledelsen ved universitetet. Anklagene i brevene impliserer at det har forekommet uredelighet i forskingen til en ansatt ved instituttet. Anklagene tilbakevises på det sterkeste av personen det gjelder. Enkelte av anklagene har vært vurdert av eksterne fagpersoner, som ikke finner at det har forekommet noe som kan karakteriseres som vitenskapelig uredelighet.

Delvis lammet. Brevene ble sendt for henholdsvis ett og to år siden, og har siden satt et sterkt preg på de interne forholdene ved instituttet Ifølge flere kilder har konflikten delvis lammet den vitenskapelige aktiviteten og forsuret arbeidsmiljøet. Det synes som om studenter og ansatte er delt i to leirer, ut fra hvilken part de støtter. I en kommentar til den spesielle situasjonen sier NTNUs rektor Emil Spjøtvoll at det i første rekke er opp til fakultetet som Idrettsvitenskapelig institutt tilhører, å håndtere saken. Dette er Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT).

Dekanus avviser. SVT-dekanus Jan Morten Dyrstad avviser at det har forekommet uredelighet i den aktuelle saken. - Påstandene får stå fullt og helt for brevskrivernes regning, sier han. Betyr det at det ikke er hold i påstandene de framsetter? - Jeg vil ikke gi noen direkte kommentarer til brevenes innhold. Jeg nøyer meg med å konstatere at avhandlingen ble gitt en grundig og korrekt vurdering i de rette organer, og det er ikke framkommet noe i den forbindelse som tyder på uredelighet. Dersom det ikke er hold i påstandene fra instituttets leder og nestleder: Bør det få konsekvenser for brevskriverne? - Ingen kommentarer. Eksisterer det en kultur i det norske Akademia for å skyve problemer og konflikter under teppet? - Jeg har ikke inntrykk av det. Det jeg har sett av saksbehandling i slike saker, bærer bud om grundig og samvittighetsfullt arbeid. Konflikten ved Idrettsvitenskap involverer mange studenter og de fleste ansatte. Er instituttet i ferd med å gå i oppløsning? - Det er kanskje å ta for hardt i. Men fakultetsledelsen har merket seg at det er betydelig uro ved instituttet. Problemene er av en slik karakter at vi prioriterer mye tid og energi på å finne en løsning. Men er det ikke riktig at instituttet er mer eller mindre faglig lammet for tida? - Ut fra de meldinger vi har fått, er det i hvert fall snakk om delvise lammelser. Derfor er det viktig for oss å finne en løsning så snart som mulig. Hva vil du gjøre for å løse problemet? - Vi har hatt møter med de involverte, og vi har satt oss som mål å finne en løsning i løpet av den kommende måneden, sier dekanus Jan Morten Dyrstad.

Tore Oksholen tore.oksholen@adm.ntnu.no