MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Full strid mellom skilsmisseforskere (20.10.00)

Da en NTNU-rapport konkluderte med at barn får det bedre etter skilsmissen, tordnet det i Bergen. Der satt forskere med et helt annet bilde av virkeligheten.

Mor og far finner ikke lenger tonen og bestemmer seg for å gå hver sin vei. Hvordan går det da med barna? Viser de positive atferdsendringer eller blir de antisosiale? (Illustrasjonsfoto)

Psykologiprofessor Dan Olweus og forskningsassistenten Kyrre Breivik ved Universitetet i Bergen går hardt ut mot en rapport om skilsmissebarn som førsteamanuensis Kari Moxnes ved NTNUs Institutt for sosiologi og statsvitenskap har vært prosjektleder for. De mener rapporten har flere alvorlige svakheter. NTNU-undersøkelsen "Skilsmissens virkning på barn. Foreldrenes oppfatninger av skilsmissens konsekvenser for barn" viser blant annet at to av tre skilsmissebarn har positive atferdsendringer etter en skilsmisse. -Det er mulig at dette prosjektet (NTNU-rapporten, red.) kan gi interessante opplysinger om hvordan de voksne opplever ulike aspekter ved skilsmisseprosessen, men det er dårlig egnet til å belyse effektene av skilsmisse på barna, hevder Olweus.

Bergens-undersøkelse.

Olweus mener at rapporten idylliserer skilsmissebarnas situasjon og henviser til sin egen undersøkelse "Bergensprosjektet mot mobbing og antisosial atferd", som har andre funn. Denne undersøkelsen er ennå ikke publisert, men hovedresultatene er beskrevet i en kort oppsummering. I følge Olweus har skilsmissebarn i dette materialet dobbel så høy risiko som andre barn til å utvikle problematferd. Undersøkelsen viser også at forholdet til mor og far blir dårligere, og at barna oftere er innblandet i hærverk og annen antisosial atferd. I Bergens-undersøkelsen er det barn som rapporterer, mens NTNU-rapporten baserer seg på foreldrenes oppfatninger. - Det er naturlig at skilte foreldre har en tendens til å ville se så positivt som mulig på de eventuelle effektene på barna av deres egne handlinger. Deres oppfatninger kan være langt fra barnas virkelighet, mener Olweus som også er kritisk til at det ikke er en kontrollgruppe i undersøkelsen, samt til utvalget. - Mer enn 40 prosent av de skilte foreldrene som ble invitert til å delta i prosjektet, takket nei til å delta, understreker Olweus. Han tror dette med stor sannsynlighet har ført til en betydelig overrepresentasjon av foreldre som har klart skilsmissen rimelig godt.

Reagerer kraftig.

- Dette er to helt forskjellige undersøkelser, som ikke kan sammenliknes, sier førsteamanuensis Kari Moxnes om kritikken fra Dan Olweus. Hun reagerer kraftig på beskyldningene om dårlig forskning og svarer blant annet på kritikken om manglende kontrollgruppe: - Vi har ingen kontrollgruppe, men å tro at en undersøkelse av skilsmisseprosessens virkninger bør ha en kontrollgruppe bestående av folk som ikke har opplev skilsmisse, er tull. Moxnes er enig med Olweus om at det går dårlig med en del barn etter skilsmissen, men etterlyser svar fra Olweus på hvor mye av skadene som skyldes konflikten før samlivsbruddet og hvor mye som skyldes tida etterpå. - Jeg mener at Olweus på tross av hva han mener å tro, ikke studerer skilsmissens virkninger på barn, og at den måten han går ut på, kun kan bidra til å stigmatisere barn som opplever at dere foreldre blir skilt. Moxnes mener at hvis Olweus hadde vært oppdatert, hadde han lest rapportene fra prosjektet som ble publisert for flere år siden, og visst at resultatene ikke var sammenlignbare, men at det heller ikke trenger å være noen motsetning eller uforenlighet mellom funnene.

Tore Hugubakken