MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Protest mot nytt karaktersystem (20.10.00)

Psykologistudentene krever å bli vurdert på samme måte som andre HF- og SVT-studenter.

I "Under dusken" 12/2000 ble detaljene for karakterskifte neste høst presentert. Forslaget går ut på å omgjøre tallkarakterene til bokstavkarakterer av typen ECTS, og skal innføres på NTNU fra og med høstsemesteret 2001. Ifølge "Under Dusken" er forslagene for SVT/HF- fakultetene som følger:

Hovedfag og profesjons- studiet i psykologi:

1,0-1,9 =A
2,0-2,2 =B
2,3-2,4 =C
2,5-2,8 =D
2,9-4,0 =E

Det historisk-filosofiske fakultet og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse:

1,0-2,2 =A
2,3-2,5 =B
2,6-2,7 =C
2,8-3,0 =D
3,1-4,0 =E

Hovedfag og profesjonsstudiet i psykologi er blitt skilt ut fra resten av fakultetet, noe som for oss studenter virker uforståelig. 2.5 vil gi B for studenter på Historisk-filosofisk fakultet og de øvrige studentene på Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, men D for studenter på psykologi hovedfag og profesjonsstudiet. Vi synes forslaget vitner om uvitenhet vedrørende karaktergivningen på disse to fagene.

Studentene ønsker å få samme karaktersystem som resten av Historisk-filosofisk fakultet og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Vi ser ingen grunn til at vi skal bli skilt ut slik forslaget viser. Vi stiller også spørsmål til om dette er lovlig, i og med at vi alle er studenter under samme fakultet. Studentene antar at vi har fått dette karaktersystemet fordi det jevnt over er høyt snitt på karakterene på hovedfag og profesjonsstudiet i psykologi. Dette er for oss en naturlig følge av de ekstremt harde kravene for å komme inn på disse studiene. Det virker ikke som om dette er tatt i betraktning.

Tanken bak må være at alle studenter er like og derfor kan normalfordeles. Men alle studenter er ikke like, noen får bedre karakterer enn andre, og i og med at det er disse studentene som selekteres til hovedfag og profesjonsstudiet vil det naturlig være unormalt mange gode karakterer på disse fagene. Skulle man normalfordele disse studentene, måtte opptaket være basert på loddtrekning som ville gi et tverrsnitt av studentene på lavere grad. Det går derimot ikke å normalfordele en ekstremgruppe!

Målet skal også være å gjøre det lettere for norske studenter å hevde seg internasjonalt. Vi betviler at en norsk student med karakterer C og D, som i Norge tilsvarer meget gode karakterer, vil ha reell sjanse på det internasjonale markedet. Studentene er beredt på å kjempe for at hovedfag og profesjonsstudiet i psykologi skal få samme karaktersystem som resten av HF/SVT-fakultetene. Fagutvalget har registrert et enormt engasjement blant studentene i denne saken.

På vegne av studentene på psykologi hovedfag og profesjonsstudiet:

Birgit Valla leder av Fagutvalget og student på profesjonsstudiet

Monica Volden Sivertsen medlem av Fagutvalget og student på hovedfag