MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

på siden: Sikker vinner (20.10.00)

Aller kjæreste Norges forskningsråd!

På vegne av mitt ytterst tverrfaglige forskningsprosjekt i fatilarkalkulasjon søker jeg herved om støtte for å kunne foreta det endelige vitenskapelige gjennombrudd. Prosjektets formål er interdisiplinær kunnskapsgenerering innenfor mikro fatilarkalkulasjon Dette transdisiplinære fagområdet fremheves i Mjøsutvalgets rapport som et godt eksempel på relevant og fremtidsrettet kryssbefruktning (se vedlegg XXIIIVVV, seksjon 4). Foreløpige resultater fra prosjektet er også omtalt i det meget anerkjente tidsskriftet Journal of Irreproducible Results 2/2000. Prosjektet vil være særlig tilrettelagt for polyvalente spesialister, med et særdeles godt øye til kjønnsperspektivet. La det ikke herske noen tvil om at vi gjerne lar oss behage av kvinnelige forskere. Vi finner det også uhyre viktig å sette forskningen i et økologisk livsløpsperspektiv. For å skape en langsiktig, samhandlende integrasjon og nødvendig osmose i en humanistisk tradisjon med teknologisk grunnforskningsperspektiv, er det nødvendig at prosjektets bevilgningsramme sees i et langsiktig perspektiv. På denne bakgrunn, og for å skape et nødvendig personlig handlingsrom,vil vi for perioden 2001-2021 søke om en årlig bevilgning på NOK 10 mill. Prosjektet har som siktemål å bli en katalysator for en grensepenetrerende, vitenskapelig aktivitet i det nye Europa, og da spesielt i de sørlige deler av verdensdelen. Vi har gjennom flere år bedrevet nettverksbygging i hele EU-området. På invitasjon fra Folkeuniversitetet på Gran Canaria gjennomførte prosjektlederen vinteren 1999/2000 en seks måneders felt-ekskursjon til Spania, med gode, impulsutvekslende resultater. Av den vedlagte milepælsplan vil man se at slike kulturelle prosess-studier vil utgjøre et fast element i den langsiktige kunnskapsoppbyggingen. Allmennrettet formidling av resultatene er vi heller ikke fremmed for. Ved slutten av prosjektperioden kan det helt sikkert også bli snakk om evaluering. Vi synes også at Forskningsrådet gjør klokt i å merke seg at vi besitter svært gode industrirelasjoner, som vil dra stor nytte av prosjektet. Internasjonalt er vi industrielt agerende med det kjente konsernet Røkke Raiders Consultants (RRC), Poste Restante Corleone, Sicilia. For å unngå unødige og tidsødende oppstartproblemer ber vi om at kommende års prosjektstøtte utbetales omgående til vår konto i Banco Confidentionale, Cayman Islands.

Vennlig hilsen Kickstart Manager, NTNU Nye Muligheter

janerik...