MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Statsrådene bifaller NTNUs satsing på Industriell økologi (3.11.00)

bjerke2.jpg
- I disse dager trenger jeg den støtten jeg kan få fra dere, sa miljøvernminister Siri Bjerke til professorene Steinar Nordal (t.v) og Arne Bredesen. (Foto Arne Asphjell)

Statsrådene Siri Bjerke og Olav Akselsen lærte mye i løpet av den tretimers maratonforelesningen de fikk fra NTNUs energiprofessorer.

Å få to statsråder i tale er ikke hverdagskost for fagfolk ved NTNU. Muligheten til å få fremført sitt budskap til både olje- og energiminister Olav Akselsen og miljøvernminister Siri Bjerke ble godt utnyttet av NTNUs professorer. Nesten for godt kanskje. Som vanlig tilhører var vi i perioder skeptisk til om det var mulig for allerede velfylte statsrådhoder å absorbere en så strømlinjet og datatilrettelagt informasjonsflom, men ivrige nikk og spørsmål bekreftet at essensen var oppfattet.

Studentene blir agenter for endring
Det nye, tverrfaglige studieprogrammet i industriell økologi som lærer studentene livsløpstenking for et produkt og vektlegger ”økoeffektivitet”, var tydeligvis i tråd med miljøvernministerens tankegang. – En spennende innfallsvinkel, var Siri Bjerkes kommentar. – Men får dere gjennomslag for en slik tenkning? spurte hun.

- Hos studentene får vi det, men ikke så mye hos lærerne, var det ærlige svaret hun fikk fra professor Helge Brattebø. Han kunne fortelle at det er de større bedriftene som er kommet lengst. Norsk Hydro utgir for eksempel egen miljø-årsrapport og bruker dette i sitt image utad. Næringslivet for øvrig har et godt stykke igjen når det gjelder slik tankegang. Håpet er at studentene i industriell økonomi bidrar til endring når de kommer ut i arbeidslivet om halvannet år.

Selger gassen for billig
Orienteringen om NTNUs tverrfaglige satsing på ”Energi og miljø” åpnet for høyttenkning sammen med ministrene om bl.a. energipolitikk og utnyttelse av gass. Direktør Sverre Aam i SINTEF Energiforskning presenterte en skisse om veivalg i norsk energipolitikk, der han på en oversiktlig måte viste at subsidiering av miljøvennlige, fornybare energikilder vil være nødvendig hvis man skal få endret samfunnets energibruk.

Norge er Europas energistormakt. Vi har 30% av vannkraftressursene i Europa, 45% av gassressursene, 75% av oljen og bare 1% av befolkningen. Det å selge gassen for 6 øre per kilowatt levert i rørledning på grensen til Tyskland er alt for billig etter fagfolkenes mening. Tyske gassleverandører tjener tre ganger så mye på å videreselge gassen.

Professor Geir Owren, klima og kulde, talte varmt for at vi må utnytte våre gassressurser bedre. CO2-fri kraftproduksjon, omdanning av gass til hydrogen og metanol, og mat fra gass var noen av de aktuelle alternativer som ble nevnt for foredling av gassen innenfor landets grenser. Det bør gå greit for oss som har god erfaring i å bygge ny industri i stort format. Gass til drift av skip er under utprøving og representerer interessante muligheter.

Politisk tjuvtricks
Statsråd Akselsen orienterte om det nye, nasjonale ENØK-senteret som er foreslått lagt til Trondheim. Han la ikke skjul på at det sterke fagmiljøet ved NTNU/SINTEF har vært avgjørende for stedsvalget. Det endelige vedtak blir gjort i Stortinget i månedsskiftet november/desember, og i henhold til planen vil senteret bli etablert i Trondheim i juli neste år, og vil være fullt operativt fra 1.1.2002. Det opprettes nå et eget energifond som vil tjene som en buffer for energipolitisk satsing – større forutsigbarhet i bevilgningene og mulighet for mer langsiktig planlegging.

På tampen av sitt innlegg ga Akselsen et lite innblikk i praktisk politikk. Hvis man skal legge fram en vanskelig sak, sørger man for å putte på to geografiske lokaliseringer. Da vil all debatten dreie seg om lokalisering, og så går saken gjennom.

Arne Asphjell