MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UA 16: Hallo, der ute....? (8.11.00)

For fire år siden sto kvinnelige første-amanuenser i kø for å søke kvalifiserings-stipend. I år kunne de telles på noen få fingre. Fra Gløs-haugen var det ingen.

Det sytes og jamres over mangelen på kvinnelige professorer ved NTNU. Og med god grunn. Men rett skal være rett: Tiltak har vært satt i verk for å bøte på elendigheten. Ett av disse er kvalifiseringsstipend for kvinner i mellomstillinger. Ordningen ble opprettet for fire år siden, og er et tilbud til alle NTNUs kvinnelige førsteamanuenser. Målet er at disse lettere skal kunne få tilkjent personlig professorkompetanse, ved at de for eksempel får gjort ferdig det arbeidet som kreves for at de kan søke om opprykk. Stipendet er på inntil 50 000 blanke kroner, og kan enten benyttes konsentrert i ett semester eller fordeles over to semestre. De kan brukes til frikjøp av undervisning og administrasjon, til forskningsassistanse, til utstyr eller til reiser – alt etter behov. Av de 28 personene som har fått stipendet til nå, har foreløpig seks fått professorstilling. Og tilbakemeldingene er gode, fra både stipendmottakere, institutter og fakulteter. «Jeg fikk gjort så mye!» er en flittig brukt kommentar. Men antall søkere går ned for hvert år. I år var det seks søkere på fire stipend. Ingen av søkerne hørte hjemme på Gløshaugen.

Et paradoks.
Etter første utlysing av dette stipendet, i 1996/97, var det 19 kvinner som søkte. Året etter var det 18, og i fjor 11. I år er altså tallet kommet ned i seks. Gløshaugen har aldri vært overrepresentert i søknadsmassen; de fleste søkerne har hørt hjemme ved HF- og SVT-fakultetene. Det samsvarer i og for seg med hvor mange kvinnelige førsteamanuenser man finner i de ulike fagmiljøene: På Dragvoll er de et sted rundt 50 stykker, på Gløshaugen omtrent 30, mens Medisin har 10-15. Men at ingen av de 30 på Gløshaugen skulle være interessert…? Og så få i det hele tatt? – Nei, det er et paradoks, medgir NTNUs likestillingsrådgiver. – Særlig fordi til-bake-meldingene er så positive. Jeg kan ikke forstå at det ikke skulle være rekrutteringsgrunnlag på Gløshaugen. Vi må undersøke denne saken nærmere, sier Svandis B.Vestmann.

LISA OLSTAD lisa.olstad@adm.ntnu.no