MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UA 16: Teknologirådet vil ikke til NTNU (9.11.00)

Prestisjeinstitusjonen Teknologirådet er svært misfornøyd med forslaget fra regjeringen om å flytte sekretariatet fra Oslo til Trondheim. De vil heller være i hovedstaden og ha arbeidsro.

I årets statsbudsjett ble det foreslått at sekretariatet til Teknologirådet, som til nå har ligget i Oslo siden opprettelsen i fjor sommer, skulle flyttes til Trond-heim og tilknyttes NTNU. Her skulle rådet samarbeide med Institutt for tverrfaglige kulturstudier. I et brev til Nær-ings- og handelsdepartementet er Teknologirådet svært skeptisk til den nye lokaliseringen. De mener at sekretariatet i rådets første virkeår ikke har hatt arbeidsro og at en flytting til Trondheim vil forsinke arbeidet ytterligere.

Frykter overlapping.
Teknologirådet skriver at de har funnet hensiktsmessige lokaler i Oslo, hvor de deler kontorfelleskap med Den nasjonale forskningsetiske komité og Bioteknologi-nemn-da. De peker også på bemanningsmessige problemer og tap av reelle investeringskostnader som en flytting vil innebære. Teknologirådet er også kritisk til at det er Nærings- og handelsdepartementet, som nå har overtatt ansvaret for rådet, og som gjennom ønsket om å «se på teknologiens muligheter» har endret forutsetningene for rådets arbeid. De mener nå at det er fare for økende overlapping mellom Teknologirådet og SND, og at dette svekker Teknologirådets legitimitet. Avdelingsdirektør i Handels- og næringsdepartementet, Per E. Nilsen, sier at departementet svært gjerne vil at sekretariatet lokaliserer seg i Trondheim. – Vi ønsker å ha det i et teknologisk tungt miljø som har bred kompetanse, sier Nilsen.

Uavhengig?
Koordinator i Teknologirådet, Kjetil Jøsund, synes dette er betenkelig. – Det er uheldig for Teknologi-rådet hvis det skal assosieres til visse teknologiske miljøer, siden vi skal være et uavhengig organ, mener Jøsund. Han vil at Teknologirådet skal ha muligheten for å være uavhengig, slik at det kan ta opp kontroversielle teknologispørsmål på en ryddig måte. Jøsund peker på praksisen i søsterorganisasjoner i Europa, hvor institusjonens geografiske nærhet ikke er knyttet til teknologisteder. I disse landene er det knyttet til parlamentet, noe som an-ses for å ha vært vesentlig for arbeidet og suksessen. Per i dag er det Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi som har ansvar for Teknologirådets sekretariat. Leder for Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Knut H. Sørensen, ønsker Teknologirådet velkommen. – Lokaliseringen av Teknologirådet i Trondheim er en spennende mulighet til å formidle forskning og til å samarbeide om teknologiprosjekter, mener Sørensen, som synes det er riktig med en fysisk plassering på Dragvoll for unngå legitimitetsproblemlemer, i den forstand at Teknologirådet ikke bør oppfattes styrt av teknologer. Sekretariatet vil etter planen bli samlokalisert med instituttet, men det skal ikke være organisatorisk sammenheng mellom rådet og instituttet.

Dette er Teknologirådet:

Teknologirådet ble oppnevnt i 1999, er knyttet til Norges forskningsråd og sorterer under Nærings- og handelsdepartementet. Rådet skal ha som hovedoppgave å sette i verk utredninger av muligheter og konsekvenser av ny teknologi, både for samfunnet og for den enkelte borger. Ansvarsområdet skal omfatte all ny teknologi, uansett fagfelt, men rådet får stor frihet til å velge problemstillinger og metoder. Teknologirådet skal formidle resultatene til Stortinget, øvrige myndigheter og til samfunnet generelt. Formålet skal være å stimulere til en offentlig teknologidebatt som også kan engasjere ikke-eksperter. Teknologirådet har et budsjett på 6 millioner kroner. Rådet skal ha 12 medlemmer, hvorav halvparten skal ha teknologisk eller naturvitenskapelig bakgrunn. I dag er NTNUs Håkon With Andersen medlem, mens Rigmor Austgulen og Einar Johan Aas er varamedlemmer.

TORE HUGUBAKKEN tore.hugubakken@adm.ntnu.no