MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UA17: ledelsen har ordet: Undervisningsstrategi (20.11.00)

I over ett år nå har vi på NTNU arbeidet med en strategi for undervisning og læring.

Etter innledende utvalgsarbeid, høring, diskusjoner, møter, Kollegiebehandling, revidering og seminar nærmer nå tidspunktet seg for den endelige Kollegiebehandlingen. NTNUs undervisningsstrategiarbeid har tatt sin tid, men strategiarbeid viser seg ofte å være vanskelig. En strategi ligger et sted mellom de mer abstrakte mål og visjoner på den ene siden og den helt konkrete handlings- eller tiltaksplanen på den andre. En strategi skal angi hvordan vi kommer oss dit vi ønsker å komme. Derfor er en strategi et klart politisk dokument, og det krever gjerne noen runder med diskusjoner før en kommer fram til en strategi det er noenlunde enighet om.

I den aller siste runden lærte vi mye av professor Graham Gibbs fra The Open University i Storbritannia. Han deltok på et seminar om undervisningsstrategi ved NTNU den 26. - 27. oktober i år. Alle de 145 universitetene på de britiske øyer har nå en strategi for læring og undervisning. Professor Gibbs har vært en viktig bidragsyter i dette arbeidet, og utfra de britiske erfaringene hadde han mange synspunkter på hvordan strategier bør utformes for virkelig å være gode redskaper for å bedre kvaliteten på universitetenes læringsmiljø.
Professor Gibbs påpekte at hvis vi virkelig ønsker at NTNU skal fokusere på studentenes læring, har dette ganske vidtrekkende konsekvenser. Han betrakter tradisjonelle studieplaner som undervisningsfokusert, når de angir hvor mange forelesninger og øvingstimer som inngår i et emne, men ellers sier lite om hva studentene skal ha lært og hvilke kompetanser de skal ha ervervet seg på studiet. Etter professor Gibbs mening må et universitet som fokuserer på læring, planlegge læringsforløp for studentene, og det er et annet utgangspunkt enn å fokusere snevert på hva lærerne skal levere av undervisning, slik mange tradisjonelle studieplaner etter hans mening gjør.

Han påpekte også at dersom en undervisningsstrategi virkelig skal bidra til kvalitetsheving på læringen, må den innbefatte en plan for implementering. Hans erfaring fra Storbritannia er at strategier kan ha gode tanker om læring og nyttige målformuleringer, men hvis de ikke angir hvordan strategien skal iverksettes, hvem som har ansvar for hva og hvordan oppfølgingen skal skje, blir strategiene lett stående og støve ned i bokhyllen uten og øve nevneverdig innflytelse på det daglige undervisnings- og læringsarbeidet.

Det er noe vi vil unngå! NTNUs undervisningsstrategi skal gi retning i arbeidet med å høyne kvaliteten på læringsmiljøet over hele universitetet, selv om det eksisterer store ulikheter mellom våre studier med hensyn til mål og innhold, arbeidsmåter og undervisningsmetoder, og de enkelte fagmiljøene selv har ansvaret for det konkrete kvalitetsarbeidet.

Prorektor
Kathrine Skretting