MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UA17: Økonomirotet forsinker Orgutinnsparingene (20.11.00)

Effektiviseringsprosjektet Orgut skulle spare NTNU for 50-100 millioner kroner gjennom nedbemanning og mindre kjøp av varer og tjenester. Bare to av ni Orgut-prosjekter har så langt klart å spare penger.

En ny statusrapport om Orgut-prosjektet ble lagt fram for Kollegiet onsdag. På grunn av tidsnød ble imidlertid endelig behandling av saken utsatt til styrets møte i desember.
Av rapporten framgår det at sentraladministrasjonen det siste året har økt i omfang, stikk i strid med målsettingene i Orgut. Ett av virkemidlene for å spare 50-100 millioner kroner var nemlig å redusere universitetets sentrale administrative stab med 10 prosent.

Flere på Økonomi.
Riktig nok sank antall administrative årsverk med 6,5 prosent over en periode på knappe to år - fra 1. januar 1998 til 1. oktober 1999. Men det siste året - fra oktober 1999 til oktober 2000 - økte stabens omfang igjen med tre prosent. Økonomiavdelingen må bære ansvaret for mesteparten av økningen. Det nye lønns- og personalsystemet som ble innført i mars, har vært svært ustabilt og upålitelig. Problemene toppet seg i sommer med forsinket utbetaling av feriepenger. Det var en situasjon som medførte en ekstrem belastning på personalet, og behov for å ansette flere nye økonomi-medarbeidere.

32 mill. spart.
- Det avgjørende er å få skikk på vårt lønns- og regnskapssystemer. Der ligger nøkkelen til å få realisert en del av våre prosjekter som i dag rapporterer om stillstand, sier OU-direktør Trond Singsaas, som har ansvaret for oppfølging og evaluering av Orgut-prosjektet. Singsaas mener at økonomisystemet har gjort at de har kommet bakpå med hele prosjektet. Han mener at målet om å spare 50-100 millioner ikke nødvendigvis er enkelt å ta ut i form av innsparte kroner, og at innspart tid er en gevinst som må tas i betraktning.
Den ferske statusrapporten viser at det har skjedd relativt lite med storparten av Orguts delprosjekter siden i fjor på samme tid. To av de til sammen ni delprosjektene kan skryte av å ha oppnådd klare innsparinger. "Forsyningsprosjektet", som har tatt for seg innkjøpskontrakter og kontor- og datarekvisitalager, har spart hele 31,1 millioner kroner, mens "Opptaksprosjektet" har oppnådd et kutt på 785 000 kroner. "Økonomistyringsprosjektet" og "Romreservasjonsprosjektet" har ikke hatt framgang det siste halvåret. "Byggetjenesteprosjektet" har ennå ikke kommet i gang, på grunn av intern omorganisering i Teknisk avdeling. Mange av prosjektene inngår nemlig i den daglige driften i stabsavdelingene og må konkurrere om personell og tid med andre tiltak.

Bra med prosjekt.
Som en motpol til prosjektene som ikke har hatt framdrift, trekker rapporten fram "Intranettprosjektet" som eksempel på hvordan ting har lykkes. Dette prosjektet har vært avgrenset med en frikjøpt prosjektleder og en egen bevilgning på tre millioner for å gjennomføre de nødvendige tiltakene. Gevinstene ved dette delprosjektet ventes imidlertid å bli synlige først ut over i 2001. "Dette viser at en lettere kan oppnå den nødvendige fremdrift og oppmerksomhet ved å definere tiltakene i et prosjekt og tilføre ekstra ressurser. For de tiltak der dette ikke lar seg gjøre, vil en måtte akseptere at arbeidet kan komme til å ta lengre tid enn tiltenkt og at målet dermed kan endres over tid," heter det i statusrapporten.

Bakgrunnsstoff om Orgut finnes blant annet her: http://www.ntnu.no/universitetsavisa/0699/orgutvedlegg/
(Bilag til Universitetsavisa i april 1999.)
Prosjektets hjemmeside er: http://www.ntnu.no/orgut/

tore HUGUBAKKEN
tore.hugubakken@adm.ntnu.no