MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UA17: På frierferd til Sentral-Europa (20.11.00)

Et samarbeid med de teknologiske universitetene i Budapest og Warszawa kan være på trappene. I desember kommer polakkene på gjenvisitt til NTNU.

Rektor Emil Spjøtvoll, prorektor Kathrine Skretting og de faglige lederne for fire av NTNUs strategiske satsingsområder har vært på besøksturné til Polen, Tsjekkia og Ungarn. De tekniske høyskolene i Warszawa, Praha og Budapest ble besøkt, pluss de "generelle" universitetene i disse tre byene.

Strategisk viktig.
Sonderinger om mulig samarbeid var konsentrert om fire av satsingsområdene NTNU har utpekt, samt tverrfaglig forskning. Dekanene ved fakultetene for kjemi, maskin, og medisin deltok, og professor Einar J. Aas representerte Elektrofakultetet. I tillegg deltok internasjonal forskningskoordinator Sissel Hertzberg fra administrasjonen og EU-forskningskonsulent Bruce Reed.
- Vårt kontaktnett mot disse landene er ikke godt nok utbygd, sier Sissel Hertzberg, og legger til at det også er strategisk viktig å styrke forbindelsene til sentraleuropeiske land med tanke på felles søknader om forskningsmidler fra EU.
Warszaw University of Technology (WUT) og Budapest University of Technology and Economics er de lærestedene som utpeker seg for samarbeid i første fase. Mot Budapest er det informasjonsteknologi som er det mest interessante samarbeidsfeltet, bl.a. innen VR-laboratorium (VR: Virtual Reality) og nettbasert opplæring.

Polsk besøk.
Med Polen har norske myndigheter inngått en avtale om levering av gass, og den norske ambassaden har bevilget følgemidler for forskningssamarbeid mellom NTNU og WUT. Det er særlig områdene materialer og energi og miljø, som er aktuelle. Fagområdene industriell økologi (resirkulering av materialer, livsløpstenking for produkter) og integrert produksjon innen P2005-programmet er av spesiell interesse i dette samarbeidet.

En delegasjon på seks personer fra den tekniske høyskolen i Warszawa kommer på gjenvisitt til NTNU i perioden 2.-6. desember for mer konkrete diskusjoner om framtidig samarbeid.

arne asphjell
arne.asphjell@adm.ntnu.no