MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UA17: MIT og Stanford vil ikke forby Napster (20.11.00)

Universitetene i USA er uenig med seg selv om man skal forby musikkdeleprogrammet Napster.

Tungrockgruppa Metallica har brølt høyt for å få amerikanske universitet til å forby Napster. MIT og Georgia Tech nekter imidlertid å etterkomme kravet, av hensyn til den akademiske friheten. Foto:www.metlive.com

En tredjedel av lærestedene forbyr programmet, mens prestisjetunge institusjoner som Georgia Tech, MIT og Stanford nekter å etterkomme kravene fra platebransjen. Imens pågår arbeidet med å få Napster inn i "ordnede former".

Krever snarlig død.
Universitetsavisa skrev i forrige nummer at det spres piratkopiert musikk i det populære MP3-formatet via NTNUs datanettverk.
Det er den amerikanske fellesorganisasjonen for platebransjen (RIAA) som fører ordet i et pågående søksmål mot Napster. I denne prosessen har nettstedet allerede blitt dømt til å stenge, men fikk deretter tillatelse til å holde åpent inntil saken blir videre avklart i rettssystemet. I tillegg har tungrockgruppa Metallica og rapartisten Dr.Dre høylytt krevd en snarlig død for Napster. Artistene har blant annet kontaktet en rekke nettilbydere, samt de fleste universitetene, og bedt dem om å stenge sine datanettverk for Napsterbruk. Men dette har ikke vært noen ubetinget suksess.

- Akademisk frihet.
"Vi ønsker ikke å forby Napster på vårt nettverk", sier Bob Harty ved Georgia Institute of Technology i en pressemelding. Han legger til at dette ikke må tolkes som noen generell støtte til virksomheten. - Vi har gjort det klart for våre brukere at det er forbudt å kopiere rettighetsbelagte åndsverk. Det ville imidlertid ha vært et unyansert og primitivt svar på en kompleks problemstilling hvis vi skulle gå inn og sensurere vårt datanettverk på denne måten, sier Harty. Massachusetts Institute of Technology (MIT) slutter seg til.
"MIT har alltid vært opptatt av å gi studenter og ansatte en usensurert tilgang til Internett. Å begrense den frie bruken av nettet vil være å forgripe seg mot vår grunnleggende akademiske frihet," hevder James D. Bruce ved MIT i en pressemelding.

Ansvarlig.
NTNUs IT-reglement slår fast at en databruker ved NTNU plikter å undersøke om det han/hun ønsker å legge ut på universitetets datasystem, er vernede verk. Dersom verket er vernet, plikter brukeren å innhente de nødvendige tillatelser. Når det gjelder musikkverk skal brukeren alltid undersøke om rettighetshaveren har inngått forvaltningskontrakt om lydfesting og framføringsvederlag, og i tilfelle kontakte TONO og plateselskapet for å få tillatelse før musikken blir lagt ut på nettet. Til slutt stadfestes det at brukeren av NTNU-nettet er personlig ansvarlig for krav av rettslig og økonomisk art som rettighetshavere måtte fremme ved bruk uten tillatelse.

Vanskelig.
Men det er ikke all musikk som sirkulerer via Napster, som er piratkopiert. Det er for eksempel svært vanlig at ukjente band legger ut musikk til fri kopiering på nettet. Samtidig er det svært begrenset i hvilken grad NTNU har anledning å bruke logger fra datasystemet til å spore opp ulovlig bruk. Datatilsynet setter klare grenser her.
En annen kompliserende faktor er at det er teknisk umulig å stenge datanettet for alle typer filkopiering av dette slaget, til tross for at akkurat Napster kan identifiseres og stenges. Gnutella - en slektning av Napster - er for eksempel umulig å sile ut.
NTNU står dermed overfor en vanskelig oppgave dersom man velger å gå til aksjon mot det som utvilsomt foregår av piratkopiering, slik ass. universitetsdirektør Peter Lykke antydet i forrige nummer av Universitetsavisa.

even gran
even.gran@adm.ntnu.no