MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UA17: NTNUere rapporterer ikke forskning (20.11.00)

Bare en brøkdel av årets publikasjoner er registrert i Forskdok.

Bare 1176 vitenskapelige publikasjoner er registrert i NTNUs Forskdok-base hittil i år. Universitetsbiblioteket estimerer det reelle antallet for år 2000 til å være ca. 6000 publikasjoner.
- Forskerne er for slappe til å registrere sin forskning i basen, mener universitetsbibliotekar Arild Søntvedt. Forskdok er basis for NTNUs rapportering til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF), og en mangelfull database gir ikke et riktig inntrykk av forsknings- og publikasjonsaktiviteten ved universitetet. Samtidig presiserer Søntvedt at kvaliteten på de data som ligger inne i basen, er høy. For 1999 er det registrert 5787 NTNU-publikasjoner i Forskdok.

Viktig for NTNU.
Søntvedt er klar over at mange av de administrative påleggene kan oppfattes som et ork for faglige medarbeidere, men oppfordrer forskerne innstendig om å legge inn sine publikasjoner jevnlig i Forskdok. Innholdet i denne basen er en slags "varedeklarasjon" av den faglige aktiviteten ved universitetet. Derfor mener Søntvedt at alle ansatte må ta oppgaven med å dokumentere sin faglige aktivitet på alvor. Det er dessuten viktig for bruken av basen at den til enhver tid inneholder oppdatert informasjon.
- Vent til året er omme før dere konkluderer med at rapporteringen ikke er god nok, sier professor Tore Prestvik ved Institutt for geologi og bergteknikk.
- Selv om det oppfordres til kontinuerlig rapportering gjenom året, er den fristen man har fått for år 2000, så sent som 20. januar 2001, sier Prestvik videre. Prestvik har sett i basen på eget institutt og Institutt for petroleumsteknologi. Ingen har foretatt særlige registreringer hittil i år. Petroleumsteknologi står oppført med null publikasjoner, mens de i fjor hadde vel femti. Det er derfor grunn til å regne med at skred av nye registreringer i Forskdok-basen på nyåret.
Forskdokbasen finner du på http://www.bibsys.no/forskdok.htm

arne asphjell
arne.asphjell@adm.ntnu.no