MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UA17: IT-strategi prioriterer læring (20.11.00)

NTNUs IT-strategi ble behandlet og delvis vedtatt i Kollegiet onsdag. Det var enighet om de langsiktige tiltakene, men dissens om de kortsiktige til-takene som blant annet innebærer fem prioriterte satsingsområder.

IT-sjef Roar Aspli karakteriserer NTNUs nye IT-strategi som en dynamisk plan. Han ønsker seg medvirkning fra hele miljøet. Foto: Arne Asphjell

Utkastet til IT-strategi har vært på en begrenset høringsrunde. IT-sjef Roar Aspli understreker at behandlingen i Kollegiet ikke setter punktum for saken. Allerede på nyåret starter en ny runde med planlegging av de kortsiktige tiltakene.

NTNUs IT-strategi er et todelt dokument; de langsiktige strategiske mål for femårsperioden 2001-2005, og en konkret tiltaksplan for nærmeste toårsperiode.

IT og læring prioritert.
- Det viktigste aspektet ved planen er IT og læring, sier Aspli, og han utdyper hva han mener med dette: Det betyr å ta i bruk IT-hjelpemidler i undervisningen, både pedagogisk og administrativt. Innen det pedagogiske området tenker han ikke på forelesninger på skjerm, men på at faglærer bruker IT som et verktøy for å få til samspill i læringsprosessen - mellom lærer og student og mellom studenter.
I tiltaksplanen for de to nærmeste årene er det fem områder som er prioritert. I tillegg til IT og læring er de øvrige: IT og forskning, IT og formidling, IT og administrasjon og IT - teknisk infrastruktur.

Bedre tilgang til nett.
Studentenes tilgang til nettet opptar IT-sjefen. I dag er det 2000 studenter som via sine hybler hos Samskipnaden har tilgang. Til neste år vil dette tallet ha økt til 3000 og alle som bor på studentby, vil ha nettilgang. Studenter utenfor studentbyene bør også få denne muligheten. Selve oppkoplingen må studentene selv stå for gjennom abonnement på ISDN-linje, men Aspli forsikrer om at de nødvendige sentrale ressurser til å ta hånd om trafikken, skal sikres.
IT-sjefen konstaterer for øvrig at det blir mer og mer vanlig med bærbare pc-er både for studenter og for ansatte, og at en viktig oppgave blir å gi tilkoplingsmuligheter på NTNUs områder.

Kollegiet: Færre datasaler.
I Kollegiets behandling av saken ble det også fokusert på denne delen av universitetets IT-strategi. Trond Andresen fremmet et forslag om å få innarbeidet en formulering om at NTNU skal søke å realisere en gunstig ordning med bærbare pc-er til studentene, og at dette skal ha som delmål å bygge ned datasalene. En slik strategi vil ikke medføre en netto utgiftsøkning for NTNU, mente Andresen, som refererte til andre læresteder som har gjennomført slike ordninger uten kostnadsøkninger. Andresens forslag ble vedtatt med ni stemmer. OU-direktør Trond Singsaas kunne opplyse at NTNU er godt i gang med dette arbeidet.
Kollegiet vedtok enstemmig den strategiske delen av IT-planen, de langsiktige målsettingene for femårsperioden 2001-2005. Når det gjaldt den konkrete tiltaksplanen for toårsperioden fram til år 2003, var det flere av kollegiemedlemmene som ga uttrykk for at de var ubekvemme med å vedta de foreslåtte, konkrete tiltakene. Årsaken til vegringen var dels at det her var en god del dissens å spore og at det var vanskelig å komme fram til et omforent forslag om de ulike punktene på møtet, dels at flere av tiltakene hadde budsjettmessige konsekvenser.

Ny runde i desember.
Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein presiserte at de tiltak som har budsjettmessige konsekvenser, vil Kollegiet få anledning til å ta standpunkt til i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember.
Av andre momenter som kom fram under Kollegiets diskusjon, kan vi nevne at studentene ønsker at hvert fag må få egne hjemmesider på nettet, og at man i planleggingen må ta hensyn til at det er en stor prosent av de ansatte ved NTNU - verkstedpersonell, vaktmestre, hjelpepersonell - som ikke har tilgang til pc. Utsagn fra representantene for de vitenskapelig tilsatte tyder på at det er behov for en mer utdypende diskusjon om hvordan IT-satsingen innen forskningen skal skje.

Notatet til Kollegiet om NTNUs IT-
strategi finner du på http://www.ntnu.no/temp/itstrategi.html

arne asphjell