MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

BedriftsUniversitetet starter snart (21.11.00)

NTNU, Universitetet i Oslo og SINTEF har en stund planlagt å etablere "BedriftsUniversitetet", som skal drive etter- og videreutdanning. Om kort tid blir det lyst ut to - tre stillinger i selskapet, og i løpet av vårsemesteret blir trolig de første kurspakkene ferdig.

BedriftsUniversitetet er foreløpig organisert som et aksjeselskap. Formålet er å tilby skreddersydde opplæringspakker for bedrifter og bransjer. Undervisningen skal utføres av lærere fra NTNU, UiO og SINTEF, mens BedriftsUniversitetet skal markedsføre tilbudene, utføre konsulentarbeid for å kartlegge kompetansebehov og lage opplæringsplaner. Selskapet skal også legge til rette, støtte og administrere lærernes undervisning. Når samarbeidspartnerne ikke selv rår over egnede undervisningstilbud skal det hentes inn lærekrefter utenfra. Men disse må tilfredsstille bestemte kvalitetskrav.

FÅR KUF-STØTTE
Det enkelte institutt og fakultet ved NTNU bestemmer sammen med de ansatte om undervisningen skal skje innen- eller utenfor arbeidsplikten. Deltagelsen skal lønnes slik at det blir attraktivt å delta. Inntektene tilfaller fagmiljøet som læreren tilhører.

Oppbyggingen av BedriftsUniversitetet vil skje over flere år. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet finansierer både NTNUs eierandel i Bedrifts-Universitetet og stiller midler til rådighet til f. eks. å "kjøpe fri" forelesere til prosjektene, utføre markeds-undersøkelser, tilpasse eksisterende moduler til nye behov, etc.

Rent faglig planlegger NTNU å bruke BedriftsUniversitetet til å gå bredt ut med teknologi og naturvitenskap nasjonalt, men innen spesielt utvalgte fagområder også internasjonalt. For ikke å gape for høyt, vil man imidlertid ta for seg en og en bransje, og starter med IKT – området.

FLERE UNDERVSININGSFORMER
Undervisningen blir gjennomført som kombinasjoner av samlinger, videokonferanser, og nettbaserte undervisningsmoduler. På sikt vil det også bli gitt tilbud innen økonomi, administrasjon og ledelse. BedriftsUniversitetet fører nå samtaler med Handelshøgskolen BI om et samarbeid.

"Vårt mål er å utvikle BedriftsUniversitetet til et effektivt hjelpemiddel som våre forskere kan bruke til å nå bedriftsmarkedet på en enda bedre måte. Samtidig skal BedriftsUniversitetet gi næringsliv og forvaltning ett sted med lett tilgang til de beste og mest kostnadseffektive utdanningstilbudene, basert på de ledende fagfolkene, den mest moderne undervisningsteknologien, og den nyeste pedagogikk for bedriftsintern utdanning", heter det i en melding fra styret i selskapet. Styret består av tre medlemmer og studiedirektør Jon Walstad er NTNUs representant.