MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UA18: NTNU slipper å kutte 231 studieplasser (30.11.00)

Forrige helgs forlik om statsbudsjettet er svært godt nytt for NTNU og de andre universitetene.

I forhandlingene økte KUF-budsjettet med hele 430 mill. kroner, og av dette vil 210 mill. kroner gå til universitetene.
I praksis betyr dette at NTNU får beholde de 231 studieplassene innen allmennfag, som man stod i fare for å miste. Ekstra midler til forskning og omstillingsarbeid blir det også. Fortsatt er det uavklart om det er funnet plass i budsjettet til å fullføre Realfagbyggprosjektet. Men universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein har fortsatt et håp om at også denne posten skal komme inn på budsjettet under den endelige behandlingen i Stortinget.
- Vi er veldig glad for den økningen som budsjettavtalen innebærer. Vi får nå et budsjett som gjør det mulig å opprettholde virksomheten omtrent på samme nivå som i år. Det opprinnelige budsjettforslaget ville i praksis ha betydd kutt i deler av vår virksomhet, sier Skarstein.

En pen økning.
I den formelle budsjettavtalen mellom Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Venstre er det satt opp tre poster som direkte gjelder universitetene:
1. Oppheve studieplasskutt: 100 mill. kroner.
2. Forskningsopptrapping og omstillingsarbeid: 100 mill.
3. Lønns- og priskompensasjon: 10 mill.
Det står ingenting om hvordan disse midlene skal fordeles mellom de fire norske universitetene, men hvis god gammel budsjettoppskrift følges, vil NTNU få om lag en firedel av potten. Det betyr at NTNU-budsjettet vil få en pen økning i forhold til det opprinnelige forslaget.
Det første punktet innebærer at NTNU slipper å kutte 231 plasser ved allmennfaglige studieretninger. I tillegg vil beløpet sannsynligvis oppveie den fulle effekten av tidligere kutt i studieplasser innen realfag og samfunnsvitenskapelige fag i år og i 1999.

10 eller 20 millioner?
Det er vanskeligere å angi i detalj hva punkt to vil bety i praksis. Etter revidert nasjonalbudsjett fikk NTNU 21,6 mill. i omstillingsmidler for år 2000. I regjeringens forslag for neste år ble dette beløpet redusert med 10,1 mill. kroner. Men i budsjettforliket ser det ut til at disse 10,1 mill. igjen er kommet med på budsjettet. Foreløpig er det imidlertid uklart hvordan den endelige fordelingen mellom "friske" forskningsmidler og omstillingsmidler vil bli.
De ti millionene i det tredje punktet vil bidra til kompensasjon for den generelle prisveksten, i tråd med konsumprisindeksen.

JAN ERIK KAARØ
jan.kaaro@adm.ntnu.no