MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UA18: Sintef vil vokse (30.11.00)

Vekst, vekst og atter vekst. Dette er Sintefs hovedmål de neste par årene.

Sintef-gruppen har lagt siste hånd på sin utviklingsplan for perioden 2000-2003. Det overordnede målet i planperioden er vekst. Markedet for tradisjonell oppdragsforskning er avtagende, kundene spør sjeldnere etter faglig spisskompetanse alene, og behovet endrer seg i retning av applikasjoner og helhetlige løsninger. Samtidig foregår det en restrukturering i markedet for oppdragsforskning, i retning av færre men større enheter, heter det i planen.
Det er for å møte disse utfordringene, at Sintef nå først og fremst satser på vekst. På fokusert vekst og på lønnsom vekst. Vekst på en rekke områder og vekst med en rekke nye partnere.

Nye partnere.
Sintefs utviklingsplan skisserer flere måter å oppnå den etterlengtede veksten på:
For å oppnå lønnsom vekst innenfor eksisterende virksomhetsområder, vil Sintef selge større kunnskapspakker, basert på en flerfaglig tilnærming til problemløsing. Blant annet satses det på å bygge opp et samarbeid med Universitetet i Oslo, i likhet med dagens NTNU-samarbeid. Stiftelsen vil videre bygge faggrupper på internasjonalt nivå, som basis for produkter og tjenester. Den vil bygge sterkere allianser i markedet, og den vil øke sin internasjonale virksomhet - i egen regi så vel som i samarbeid med andre. Nye partnere som kan danne utgangspunkt for "joint ventures" i internasjonale markeder, står derfor på ønskelista.

Vil eie og drive.
Planen tilstreber vekst gjennom utvikling av nye forretningsområder, for eksempel ved at Sintef påtar seg å drive FoU-virksomheter, laboratorier, regionale kompetansesentra og forskningsparker, alene eller i samarbeid med andre. Etter- og videreutdanning, bedriftsrettet rådgivning og internasjonal rådgivning står også på planen. Videre ønsker Sintef i de nærmeste årene å etablere og drive teknologibedrifter i egen regi basert på ideer fra forskningsinstituttene; årlig etablere 10-15 nye bedrifter med utgangspunkt i egen teknologi; og å selge teknologiske løsninger som er utviklet og eid av stiftelsen selv.
Ytterligere en måte å vokse seg større og sterkere på, er å innlemme andre oppdragsmiljøer i Sintef-folden.
Et driftsresultat på 15 prosent er målet Sintef vil strekke seg etter for å oppnå den nødvendige økonomiske handlefrihet.


Noen NTNU-ere blir urolige...

Flere dekaner etterlyser nå en klargjøring av det framtidige forholdet mellom universitetet og stiftelsen.
Sintef-gruppens utviklingsplan for de kommende par år har medført en viss uro blant NTNUs dekaner. Vekst i alle retninger, nye samarbeidspartnere - ikke minst i universitetssektoren, og tendensen til å utvikle seg fra en forskningsorganisasjon til en kunnskaps- og løsningsorganisasjon - alt dette kan kalle på bekymring. Hva skjer med forholdet til NTNU oppe i det hele?
Nå er det på tide å ta en gjennomgang av den felles virksomheten og forholdet mellom partene, mener flere av dekanene.

Firer-banden.
Utviklingsplanen blir i disse dager diskutert av blant andre NTNUs dekaner. De har ingen enhetlig holdning til planen, men mer enn én har, etter det Universitetsavisa erfarer, begynt å føle en viss uro. Dette har klarest blitt uttrykt av den såkalte "Firerbanden": professorene Hans Faanes (Elektro), Eivind Hiis Hauge (FIM), Arne Bredesen (Maskin) og Steinar Nordal (Bygg/miljø), som i flere rapporter har gitt NTNUs ledelse klar beskjed om at nå må tingene tenkes grundig gjennom.
Gruppen peker på nødvendigheten av å finne ut hvilken vei Sintef egentlig går - og hvilke steder det er naturlig å følges ad på veien og hvilke steder man like gjerne kan skille lag. Hvor deler man visjoner, og hvor gjør man det ikke? Hva gjør vi med de fagmiljøene der "alle" tror det foregår et samarbeid med Sintef, mens det faktisk ikke gjør det - bør de organisere oppdragsvirksomheten sin på en annen måte?
Firerbanden har til nå ikke anvist klare modeller for det framtidige samarbeidet mellom NTNU og Sintef, men understreker at NTNUs øverste ledelse snarest må ta opp problematikken rundt "det nye" Sintef.

lisa olstad
lisa.olstad@adm.ntnu.no