MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UA18: Hvor skal vi parkere på Gløshaugen? (30.11.00)

De 12 000 personene som arbeider på Gløshaugen, må slåss om 1 500 parkeringsplasser - som det blir stadig færre av. Men parkeringshus vil ikke NTNU bygge.

- Folk må regne med å gå litt fra parkeringsplass til arbeidssted, sier Svein Hugo Andersen som her befinner seg på P-15, en parkeringsplass som snart forvandles til en byggeplass. Foto: Arne Asphjell

"Byen" Gløshaugen vokser seg stadig større i innbyggertall. Realfagbygget førte til en storstilt innvandring, og nye horder vil komme neste år. Stadig flere parkeringsplasser blir tatt i bruk som tomter for nye bygg.

"P 15-bygget".
Nokså illustrerende bruker Teknisk avdeling P-plass-benevnelser for å angi sine nye byggeprosjekter. "P-15 bygget" blir det kalt - det nye femetasjers bygget på 4 500 kvadratmeter, som i mai neste år begynner å reise seg på parkeringsplass P-15 rett øst for Sentralbygg II. Gløshaugens befolkes nå av 2000 ansatte og nærmere 10 000 studenter. Etter hvert som antall parkeringsplassene reduseres, må det bli små muligheter for å bruke bil til jobben.
- Alle som søker og har en rimelig grunn, vil få parkeringstillatelse, sier lederen i Parkeringsutvalget, Svein Hugo Andersen ved Teknisk avdeling. Andersen har 1500 plasser å fordele på Gløshaugen og området rundt. - Men det er klart at det kan bli opp til 10-15 minutter å gå fra bilen til jobbstedet, legger han til.
Halvparten av plassene ligger på selve Gløshaugen, de nyeste ved Vollabakken, Lerkendal/Valgrinda og opp mot Nardo. En del parkeringsplasser på det indre området forsvant da Realfagbygget ble reist. Statsbygg fant ikke plass på budsjettet for parkeringskjeller i bygget.

Overbooking.
Hvor mange parkeringstillatelser er tildelt?
- Vi har innvilget over 3000 parkeringtillatelser med oblat - en betydelig overbooking i forhold til antall parkeringsplasser. Vi ser likevel at flere parkeringssoner har ledige plasser på forskjellige tidspunkt gjennom dagen, og hittil ser det derfor ut til å fungere bra med en slik liberal holdning. Alle benytter ikke oblaten sin hver dag, forteller Andersen. Han har fått flere henvendelser fra besøkende som sier at det er vanskelig å finne ledig parkeringsplass. Derfor har NTNU gitt Trondheim parkering tillatelse til å etablere rundt 40 plasser med korttidsparkering mot avgift på Gløshaugen, og det har bedret situasjonen en del.
Dere er flinke til å planlegge og sette opp nye bygg, men kanskje det er på tide å tenke på et parkeringshus?
- For noen år siden ble det diskutert å bygge et parkeringshus i Dødens Dal og legge fotballplassen på taket av huset, men disse planene er foreløpig ikke videreført. KUF gir ikke midler til universitetene for slike prosjekter. Man kunne tenke seg at for eksempel Studentsamskipnaden kunne stå som utbygger, men da måtte parkeringshuset sannsynligvis være selvfinansierende og parkeringsavgiften tilpasset deretter. Jeg er redd dette ville føre til så høye avgifter at tilbudet ble uaktuelt for de fleste, og det ville også medføre at man måtte vurdere avgift på alle de nåværende parkeringsplassene. Trondheim kommune er dessuten svært skeptisk til trafikkøkningen og belastningen på veinettet som et parkeringshus ville medføre. Parkeringshus har ingen høy prioritet i dag, fastslår Andersen.

Dyrere?
Et universitet i England har i samarbeid med lokale myndigheter innført forbud mot fri parkering inne på universitetsområdet. I stedet er det etablert et visst antall avgiftsbelagte p-plasser for personer som av forskjellige grunner må benytte privatbil i jobbsammenheng. I tillegg er det satset sterkt på et godt kollektivtilbud. Avgiften for parkeringsplassene er lagt på et slikt nivå at brukerne har et bevisst valg.
- Denne måten å gjøre det på, var et miljø- og byplanmessig grep som de engelske lokalmyndighetene bare måtte ta for å unngå trafikkork i og utenfor universitetsområdet. Hvis trafikkbelastningen på Gløshaugen fortsetter å øke slik den har gjort de senere år, kan man også i Trondheim bli tvunget til å tenke i samme baner, sier Andersen. - Vi er fullstendig klar over at mange har meget gode grunner for å benytte bil på jobben, det være seg av tjenestemessige, helsemessige eller sosiale årsaker. Parkeringsutvalget prøver å tilrettelegge forholdene og fordele parkeringstillatelsene etter beste evne.
- I ytterste konsekvens kan vi få full avgiftsparkering på hele området grunnet trafikk- og miljøhensyn. Her har både NTNU og Trondheim kommune et felles ansvar. Men da må vi i tilfelle ha et langt bedre kollektivtilbud i byen enn i dag. Det er ikke noe enten eller, men både og, sier Andersen og understreker at det foreløpig ikke er noen konkrete planer om full avgiftsparkering på Gløshaugen.

arne asphjell
arne.asphjell@adm.ntnu.no