MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UA18: Feilmerking av farlig gods (30.11.00)

NTNU kan få millionsøksmål hvis postrutinene ikke skjerpes. Posten Norge advarer mot slendrian med merking av farlig gods.

Det siste året har posten fått stadig flere meldinger fra flyselskapene om at de har oppdaget sendinger som inneholder farlig gods, blant vanlig post. Det har foreløpig ikke vært noen uhell i forbindelse med frakt av slikt gods, men posten og flyselskapene slår likevel alarm. De maner til større bevissthet hos avsenderne.

Svalbard forbudt.
- Vi må bli mer påpasselige, sier avdelingsleder for Transportkontoret i Teknisk avdeling, Svein Roar Øverlie, som har ansvaret for utgående forsendelser fra universitetet. Øverlie kjenner til at det hver dag blir sendt pakker fra NTNU, som inneholder farlig gods, og sier at det er viktig at disse blir merket riktig. Pakker som sendes som Posten Express, Bedriftspakke, Express og A-post, kan gå med fly. Det samme gjelder alle postsendinger til Jan Mayen og Svalbard, og det er derfor forbudt å sende farlig gods til disse stedene. Stoffer som regnes som farlig gods, er blant annet bensin, whitespirit, natrium, batterivæske, kunstgjødsel mm.
- Vi kan bli holdt økonomisk ansvarlig hvis vi ikke sender godset på riktig måte, påpeker Øverlie. Det er nemlig avsender som har ansvaret for at pakkens innhold er tillatt framsendt på den valgte måten. Dette betyr at NTNU kan bli økonomisk ansvarlig dersom en pakke, på grunn av sitt innhold eller mangelfull emballering, fører til skade på andre pakker eller materiell.
Det finnes eksempler på at flyselskap i Norge har sendt regresskrav på millionbeløp fordi avsender har hatt svikt i sine kontrollrutiner når de har sendt gods med fly.

Økte kostnader.
Fra flyselskapene er det varslet at det i framtida kan bli aktuelt å skjerpe sikkerhetsrutinene. Et aktuelt tiltak kan være å gjennomlyse alle pakker for å sjekke innholdet. Dette vil føre til at det vil ta vesentlig lengre tid å laste flyene, noe som igjen vil gi økte kostnader, lengre framsendingstid og krav om tidligere innlevering av pakker.
Ved alle NTNUs postkontorer finnes det oversikter over hva som defineres som farlig gods, og hvordan dette skal merkes. Hvis man ikke er klar over hva stoffene inneholder, oppfordres det til å ta kontakt med posten.

tore HUGUBAKKEN
tore.hugubakken@adm.ntnu.no