MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Et tresenter etableres i Trondheim (6.12.00)

Onsdag 6. desember ble foreningen Tresenteret stiftet på Lerkendal Gård i Trondheim under mottoet "Tid for tre". Tresenteret vil bidra til en betydelig satsing på materialet tre i undervisning og forskning ved NTNU.

Skogeiersamvirket, trelastindustrien og bransjeforskning sammen med ca 40 andre organisasjoner og bedrifter, satser 11 millioner kroner i senterets grunnkapitalfond. I tillegg etableres det et 5-årig prosjekt for styrking av treteknologisk utdanning ved NTNU, med et totalt omfang på 21 mill. kr.

Formålet med senteret er å arbeide for økt verdiskaping i hele verdikjeden for skog- og treprodukter, og for økt bruk av tre som bærekraftig materiale. Dette søkes primært nådd ved å styrke trematerialets rolle i undervisning og forskning ved NTNU og ved å legge til rette for samarbeid mellom NTNU og skog- og trenæringen og andre bedrifter, institusjoner og miljøer som ønsker å bidra til måloppnåelsen.

Flere studenter
Viktige og synlige resultater vil være mange flere studenter innenfor arkitektur-, design-, bygg- og maskinfag med ny, spennende trekunnskap i kombinasjon med kunnskap om andre materialer. Markedet for denne kompetansen vil være treindustri som fokuserer på produkt-/markedsutvikling, og byggebransjen som i økende grad vil bruke tre fordi forbrukerne ønsker og etterspør dette vakre og fornybare materialet.

Tresenteret vil bli lokalisert i det tekologiske NTNU-miljøet og være en viktig pådriver for treaktiviteter ved NTNU og et bindeledd mellom NTNU og bedrifter som bruker og foredler trevirke. Tresenteret vil også være en treportal som kjennetegnes ved prosjekter og aktiviteter knyttet til nettverksbygging, innovasjon og entreprenørskap, kunnskapsformidling og treopplysning ovenfor brukere.

Nasjonalt verdiskapingsprogram
Aldri tidligere har materialet tre fått så stor oppmerksomhet innenfor NTNU. Dette skyldes også at næringen til nå i liten grad har vært aktivt tilstede i NTNU-miljøet. Satsingen må også sees i lys av et stort statlig, femårig verdiskapingsprogram for bruk og foredling av trevirke- i størrelsesorden 100-125 mill kr. Satsingen ved NTNU og Tresenteret i Trondheim vil være viktige verktøy for å nå sentrale mål i dette programmet.

Satsingen har sin bakgrunn i prosjektet "Etablering av et internasjonalt tresenter i Trondheim" etter initiativ fra Trondheim kommune. Prosjektet har pågått i ca. 2,5 år. Viktige aktører innenfor skogbruk, industri, utdanning, forskning og forvaltning har vært engasjert i prosjektet. Trondheim kommune og NTNU har vært sentrale drivkrefter i dette arbeidet. Arbeidet med et tresenter har vært godt forankret både i forrige og nåværende Regjering, og Stortingets næringskomité har ved flere anledninger avgitt positive uttalelser. Staten via Verdiskapsprogrammet vil bidra økonomisk i tilknytning til prosjekter og aktiviter ved Tresenteret.

Viktig for distriktene
Satsingen i Trondheim må også sees i sammenheng med nasjonale mål i næringspolitkken, der det legges til rette for større grad av videreforedling av naturgitte ressurser. Tømmervolumet i de norske skogene er fordoblet i løpet av de siste 50 år. Tilsvarende som med våre fiskeressurser, har råstoffet tømmer et betydelig verdiskapingspotensial - danskene har ca fire ganger høyere verdiskaping av skogen sammenlignet med Norge. Skognæringen i Norge er en typisk distriktsnæring som sysselsetter 35 000 i ca 1 000 industribedrifter med årlig omsetning på ca 45 mrd kr. Denne næringen har i tillegg store muligheter for økt verdiskaping.

"Bruk av tre som et bærekraftig materiale" vil stå i fokus for den nye tresatsingen i Trondheim.