MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

1.8 milliarder kroner fordeles på Kollegiemøtet i morgen (13.12.00)

kollegiet99.jpg
Budsjett er en av hovedsakene når Kollegiet i morgen torsdag møtes til årets siste møte.

Budsjettet for år 2001, undervisningsstrategi og Orgut-oppsummering er de viktigste sakene Kollegiet skal behandle på møtet i morgen torsdag. Viktige orienteringssaker om tverrfaglighet og målbruk ved NTNU står også på dagsorden.

På møtet skal Kollegiet vedta fordelingen av de 1 758 millioner kroner staten gir oss for å drive NTNU neste år. I forslaget fra universitetsdirektøren går 1.1. milliard direkte til fakultetene. SVT og medisin får mest – bortimot 150 millioner hver. Geofag og petroleum er ”billigst i drift” med 35 millioner i årsbudsjett. Til sammenligning bruker NTNU mer enn det – 50 millioner – til å kjøpe studieplasser innen medisin i utlandet.

Som egen sak tas opp forslag til satsinger utenfor det vanlige budsjettet for året 2002, og her er utbygging av medisinerstudiet ført opp med 30 millioner. Utvidelse av normert studietid for sivilingeniørstudiet (84 mill.) og utdanning innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (40 mill.) er de andre satsingsområdene for 2002.

Studentsentrert undervisning
Et forslag til undervisningsstrategi er utformet av et utvalg ledet av prorektor Kathrine Skretting. Et hovedpunkt i utvalgets innstilling er at NTNU skal skifte fokus fra undervisning til læring. I praksis betyr dette at tyngdepunktet flyttes fra lærersentrerte undervisningsformer med vekt på forelesninger, til studentsentrerte undervisningsmetoder som problembasert læring. Gruppearbeid, diskusjon, samarbeidstrening og dialog med faglig veileder vil bli mer vanlig i framtidas NTNU. Dette krever også at undervisningspersonalet følges opp med kursing og rådgiving.

Staben øker
Orguts målsetting om en effektiviseringsgevinst på 50-100 millioner og en reduksjon av den sentrale staben med 10% over to år har ikke slått til. Fjoråret viste en nedgang i staben, men i løpet av året har det vært en økning som i hovedsak skyldes nye stillinger ved Økonomiavdelingen. Bare to av ni delprosjekter i Orgut har så langt klart å gi besparelser, forsyningsprosjektet (23 mill) og opptaksprosjektet (700 000). Men potensialet er fortsatt stort, og det vil arbeides videre med bl.a. mer effektive rutiner for budsjettering (besparelse 6 mill) og tilsetting (besparelse 11 millioner).

Strever med nynorsken
Informasjonsdirektørens notat til Kollegiet om målbruken ved NTNU (skrevet på bokmål) fastslår at det må store endringer til for å bringe nynorskandelen opp fra dagens fem prosent til de lovpålagte 25 prosent. De foreslåtte tiltak innebærer at nynorskinnslaget i skriftlig materiale både fra sentralt hold og fakultetene økes, og at OU-avdelingen tilbyr kurs for å styrke kompetansen i nynorsk.

30 tverrfaglige prosjekter
I NTNUs program for tverrfaglig forskning vektlegges samarbeid mellom teknologi/naturvitenskap og humaniora/samfunnsvitenskap. Programmet løper i fireårsperioden 1998 – 2002, og interessen for tverrfaglige prosjekter er økende. Den årlige bevilgningen til programmet er på 7 millioner kroner. 30 prosjekter har fått finansiering fra programmet. Av disse er 6 innen bærekraftig produksjon og forbruk, 7 omhandler infrastruktur og livskvalitet, 13 er innen området teknologi, kunst og kulturendring og 4 innen informasjon, kommunikasjon og kompetanse.

Følg med på nettet
Vi kommer tilbake med resultatet fra behandlingen av flere av sakene både på nettet og i Universitetsavisa. Utgivelsen av denne ukes avis er forskjøvet til fredag for å få med resultatet av budsjettbehandlingen.

Dessuten kan du følge Kollegiets gjøren og laden på nettet: http://www.ntnu.no/kollegiet/

Tekst: Arne Asphjell


Kollegiets hjemmeside: http://www.ntnu.no/kollegiet/