MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UA19: Året 2000 (18.12.00)

Ledelsen har ordet:

Inngangen til året 2000 ble markert med stor festivitas. Likevel var det få nyttårs- eller århundreløfter å høre. Det var scenariene med ulike fremtidsbeskrivelser som erstattet de optimistiske løfter. Kanskje hadde vi lært av fortiden, og var mer nøkterne. Og vi kom fort tilbake til hverdagen med de mange gjøremål og konkrete oppgaver som skal løses. Heller ikke i politikken, verken nasjonalt eller globalt, så det ut til at århundreskiftet løftet ambisjonene.

For NTNU og den virksomhet vi driver, har året 2000 vært et positivt år. Den 31. mai ble Realfagbygget offisielt åpnet med Kongen tilstede. Det er et praktbygg som i høst ble belønnet med en pris for bruk av betong som materiale. Men viktigere enn priser er at det her er skapt et samlingspunkt for våre naturvitenskapelige miljøer. På Dragvoll ble det etterlengtede Bygg 11 ferdig. I dimensjoner kan det ikke måle seg med Realfagbygget, men det var en seier at vi fikk tillatelse til å gjennomføre byggeprosjektet. Med våre oppsparte midler! Det var også en ekstra liten seier at de vurderinger vår egen Tekniske avdeling la til grunn for pris og kostnader var riktigere enn de mer pessimistiske offisielle anslag.

Løfter vi blikket til den nasjonale arena, markerer året 2000 et vendepunkt i synet på universitetenes betydning. Det har lenge vært skrevet og talt om det nye kompetansesamfunnet, hvor menneskene og den kunnskap og kompetanse de har, vil være den viktigste ressurs. Men det har vært mye talemåter, uten at politikerne har vært villige til å ta de økonomiske og organisatoriske konsekvenser. Men i år har det vært en langt større oppmerksomhet rundt dette, ikke minst ved at forsknings- og utdanningsmiljøene selv har engasjert seg i debatten. Både statsbudsjettet med økt innsats på forskning, og budsjettforliket med styrking av grunnbudsjettene for universitetene, viser politisk vilje. Det er ennå et godt stykke igjen før vi når våre naboland i innsats på forskning, men det er tatt et første skritt på vegen.

At kunnskap og kompetanse er samfunnets viktigste ressurs, plasserer oss i en særstilling som forvaltere av disse ressursene. Med det følger også et spesielt ansvar. Da dreier det seg ikke primært om bygg og penger, men om faglige satsinger og faglig utvikling, og hvorledes vi skaper og overfører kunnskap og kompetanse til samfunnet gjennom forskning, utdanning og formidling. Gjennom våre tematiske satsingsområder har vi i år søkt å konsentrere og koordinere våre ressurser innenfor kunnskapsområder som er viktige for det norske samfunn. I Kollegiemøtet denne uka vil den endelige versjon av undervisningsstrategien bli vedtatt. På dette feltet har det skjedd og vil skje mye. Det er mange spennende initiativ i fagmiljøene. Vårt ideal er et universitet som et sted for læring og kunnskapsutvikling i et fellesskap mellom ansatte og studenter.
Takk for innsatsen i året som har gått. En god jul og en god inngang til det nye år ønskes alle ansatte og studenter.