MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UA19: Vurderer å slå sammen fakulteter (18.12.00)

Førstkommende mandag legges det frem et notat om hvordan NTNU-strukturen kan bli i framtida. Ett av scenariene er å redusere antall fakultet.

En intern arbeidsgruppe bestående av dekanusene Steinar Nordal, Jan Morten Dyrstad, Gunnar Bovim og Eivind Hiis Hauge har bistått OU-direktør Trond Singsaas med å utarbeide et såkalt "problemnotat" om den fremtidige fakultetsstrukturen. Førstkommende mandag legges forslaget frem for dekanmøtet.
Etter det Universitetsavisa kjenner til, vil forslaget inneholde tre mulige scenarier. Et forslag er å bevare strukturen i NTNU-organisasjonen omtrent som i dag (Status quo-forslaget), et annet går ut å endre innholdet i vår nåværende struktur og det tredje går ut på å skjære ned antall fakultet. Det er ikke konkretisert hvilke fakulteter som eventuelt bør slåes sammen. Tidligere har det imidlertid vært fremmet forslag om å samle alle teknologifakultetene i en felles, organisatorisk enhet.
Et bearbeidet notat skal foreligge 1. februar, og dette vil bli sendt ut til høring. Etter planen skal Kollegiet ta endelig stilling til saken neste høst.

Innleid rådgiver.
Rådgiver Per Kjøl fra konsulentselskapet Total Consult skal bistå i planleggingen fram til 1. februar. Kjøl har tidligere vært fakultetsdirektør ved SVT-fakultetet og var sterkt involvert i Orgut-prosessen. Overfor Universitetsavisa ønsker ikke Kjøl å utdype sin rolle i prosessen, ut over at han er engasjert av OU-direktør Trond Singsaas fra 1. november til 1. februar.
Bakgrunnen for å foreta en vurdering av fakultets- og instituttstrukturen, er et skriv fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) i 1996, hvor det heter at "departementet forutsetter at det nye styret fortløpende vurderer endringer i fakultetsstruktur med sikte på å komme fram til færre fakultet." Den økende konkurransen fra andre universitet, private institusjoner og utenlandske universitet, er blant argumentene for å vurdere en omorganisering.
Flest NTNU-fakultet. I dag har NTNU elleve fakulteter. Til sammenligning har de andre universitetene henholdsvis åtte (Oslo), sju (Bergen) og seks (Tromsø). I budsjettet for 2001 er det foreslått at NTNU skal bruke 400 000 kroner i strategi- og omstillingsmidler til arbeidet med organisasjonsendring. Dekanmøtet er styringsgruppe for prosjektet, mens universitetsdirektøren har det administrative ansvaret.

tore HUGUBAKKEN
tore.hugubakken@adm.ntnu.no