MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UA19: Med teknologi i sentrum - men hvor er sentrum? (18.12.00)

Ingenting setter sinnene i kok som en god, norsk lokaliseringsdebatt. I disse dager gjelder det Teknologirådet. Skal sekretariatet plasseres i Trondheim - slik næringsministeren vil - eller i Oslo, slik et flertall i Stortinget kan komme til å mene? Og spiller det i det hele tatt noen rolle? For snakker vi om et råd med makt og mening, eller snakker vi om enda et supperåd? Universitetsavisa har spurt et knippe personer i Trondheimsmiljøet. Ingen av dem er foreløpig overbevist om Teknologirådets fortreffelighet. Men at sekretariatet bør ligge i Trondheim, er det - nesten - full enighet om.


Jens G. Balchen Professor emeritus Teknisk kybernetikk, (øverst til venstre)

Dårlig magefølelse
- Jeg antar at Teknologirådet er omtrent som Verdikommisjonen - som jeg ikke har noen tro på. Rådet synes etablert ut fra en forestilling om at noen har bedre forstand - ikke kunnskap og faglig innsikt - enn andre. Skal man ha et slikt råd, bør det ha i seg noen høyt kvalifiserte teknologer med sunt bondevett. Hvis jeg skal stole på magefølelsen, ligger det an til et supperåd. Kanskje sekretariatet vil ha nytte av å holde til nær teknologimiljøet. Men hva etikken angår, er plasseringen likegyldig.

Karsten Jakobsen, Professor emeritus, Preses DKNVS, (øverst til høyre)

Ligger an til supperåd
- Her er to mulige yttergrenser: Vi kan få et råd som helt vanner ut teknologibegrepet - eller som blir så involvert i teknologiens tjeneste at det helt mister elementet av sunn og positiv kritikk. Det ligger an til å bli et supperåd. Men lokaliseringen er viktig. Risikoen for supperåd minker hvis sekretariatet legges dit teknologien er sterkest konsentrert - altså til Trondheim. At vi ikke skulle ha bra nok etikkmiljø her, er jo bare vrøvl.

Sissel Ravnsborg, Forskningsleder, Papirindustriens forskningsinstitutt, (i midten til venstre)

Fremmer eller hemmer?
- Om Teknologirådet skal bli noe mer enn et supperåd, kommer an på hvem som blir sittende der. Vil rådet fungere som en fremmer eller som en vaktbikkje og bremser for teknologien? - det er det ennå ingen som har fortalt meg i klartekst. Hvor sekretariatet ligger, kan ikke ha noen betydning for rådets arbeid. Men det bør sitte teknologisk kompetente mennesker der, og de er lettere å finne i Trondheim. Dessuten er det fullstendig unødvendig at alt bestandig skal ligge i Oslo.

Harald A. Øye, Professor, Institutt for kjemi, Fhv. president i NTVA, (i midten til høyre)

Forunderlig
- Jeg har ikke lest mandatet for rådet, bare avisene, men får inntrykk av at det først og fremst skal ta fatt i alt som er dårlig ved teknologien. Jeg trodde det mest skulle se på bruken av teknologi, i aktiv forstand, men dette likner mer på en vaktbikkjeordning. Det virker heller ikke som om det skal sitte teknologer der. Det blir litt rart og supperådsaktig, sett fra mitt ståsted. Men sekretariatet burde uansett ligge i et teknologisk miljø, det vil si her. Pussig at heller ikke det synes åpenbart. Og at noen mener vi mangler etikkompetanse, synes jeg er ille.

Arne Bjørlykke, Adm. dir. Norges, geologiske undersøkelse, President i NTVA, (nederst)

Kan bli viktig
- Teknologirådet kan spille en viktig rolle hvis det får god tilgang på teknologisk kunnskap. I dag har verken rådet eller sekretariatet noen sterk teknologisk forankring. Derfor blir en plassering i Trondheim viktig, slik at sekretariatet gjennom fagmiljøene her også får kunnskap om teknologien i den internasjonale forskningsfronten. I vår globale tidsalder må man følge med internasjonalt om man skal kunne vite hva som er de viktige etiske problemstillingene.

lisa olstad
lisa.olstad@adm.ntnu.no