MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UA19: Fortsatt usikkerhet om gasslekkasjer (18.12.00)

Ventilasjonssystemet i Realfagbygget er utbedret, men ikke skikkelig utprøvd. Og de ansatte føler seg langt fra trygge.

Ansatte ved Institutt for fysikk har flyttet tilbake til kontorene sine. Det vil si, de av dem som fikk størst problemer med gasslekkasjer fra den såkalte Stinklabben. Den hardt plagede korridoren er nå friskmeldt, og verken Helse-, miljø- og sikkerhetsseksjonen (HMS), brukerkoordinatoren for bygget, eller hovedverneombudet har mottatt klager den siste tida.
- Men vi føler oss slett ikke overbevist om at alt er bra, sier overingeniør Brian Wall, HMS-koordinator ved Institutt for fysikk.

Utbedringer.
Flere ganger i høst ble det fra det splitter nye Realfagbygget rapportert inn tilfeller av illeluktende, selenholdig gass som befant seg steder den ikke skulle være - og ansatte som følte seg syke av den. Flere kontorer ble midlertidig fraflyttet mens undersøkelser og utbedringer pågikk.
Fortsatt vet ingen helt sikkert hvilke veier den ubehagelige gassen tok for å komme fra Stinklabben og inn i kontorarealene, og det er tatt atskillige prøver, blant annet med røykdetektor. Antatt utette områder i luftesystemet har blitt tettet igjen, og kullfiltere har blitt montert i avtrekksskap. Disse skal ta så godt som alle urenheter. Isolasjonsmaterialer er sjekket, men det er ikke funnet noe som tilsier at de skulle avgi noe farlig eller illeluktende. Et åpent kloakkrør som ble oppdaget i ventilasjonssystemet, er blitt tettet igjen.

Ikke prøvd ut.
Men om alt nå forblir vel og bra, gjenstår å se. For ennå har ingen prøvd ut ventilasjonsanlegget under normale arbeidsforhold.
- Stemningen i bygget er fortsatt nokså opphisset. Vi føler oss ikke trygge på noe som helst før alt er sjekket og dobbeltsjekket, presiserer Brian Wall. - All virksomhet ved Stinklabben har vært stanset siden november. Hvilken garanti har vi for at liknende lekkasjer ikke skjer igjen?
Det største problemet med hele gass-saken, mener Wall, er nettopp usikkerheten og mangel på skikkelig informasjon - både om hvordan ventilasjonssystemene i bygget egentlig fungerer, og om eventuelle helseskadelige effekter av hendelsene.
- Det kan synes som om dette er en overdreven reaksjon, men folk bruker mye tid til å snakke om dette. Og jo mer det snakkes, jo mer opphisset blir stemningen. Dermed fortoner problemet seg kanskje større enn det er, og det blir vanskeligere å få brukerne til å tro at Realfagbygget ikke inneholder skjulte farer, sier han.
Wall har derfor bedt HMS-seksjonen innstendig om å gå ut til alt folket med grundig informasjon.

Utenfra?
- Jeg er tilbøyelig til å tro at gassen kom inn utenfra, etter først å ha vært gjennom luftesystemet, sier yrkeshygieniker Margareth Bardal i HMS-seksjonen. - Hva som går ut på taket, har vi ikke hatt noen tradisjon for å bry oss om. Dette er en stor utfordring for NTNU, å finne ut hva vi egentlig driver og sender ut. Vi vet ofte ikke hvilke stoffer det er, for det er jo nettopp det ukjente vi driver og forsker på.
Også byggherren Statsbygg arbeider etter teorien om at gassen først gikk ut gjennom Stinklabbens individuelle avtrekkssystem, deretter langs taket og til slutt inn igjen gjennom friskluftanlegget. Statsbygg har derfor engasjert et firma som er ekspert på luftstrømninger, for å finne ut hvordan luft og gasser beveger seg på taket, og sikre at slikt ikke skjer i framtida.
Statsbygg har også på programmet å sjekke ventilasjonsanlegget etter alle utbedringene.

Tørre sluk.
Med jevne mellomrom meldes det likevel om vond lukt i Realfagbygget. Men denne stammer, ifølge brukerkoordinator Nina Tanche-Nilssen, nesten alltid fra tørre sluk. Hvis slukene tørker ut, vil lukta fra alt mulig som helles ut i avløpssystemet, komme rett opp igjen. - Dette handler bare om å etablere bedre rutiner, beroliger Tanche-Nilssen.

Åpent møte.
De Fysikk-ansattes krav om bedre informasjon blir nå tatt til følge. Onsdag den 20 desember, klokka 12.15 i Auditorium R1, blir det holdt åpent informasjonsmøte for alle som bruker bygget. Her vil representanter for Statsbygg være til stede, og informere om de tekniske anleggene. Fakultetsdirektører og representanter for HMS-seksjonen, Arbeidsmedisinsk avdeling og Teknisk avdeling vil også være til stede. Helsemessige forhold knyttet til eksponering vil bli tatt opp - og spørsmål fra salen vil bli besvart etter beste evne.
- Vi fra Fysikk akter å møte mannssterke opp, varsler HMS-koordinator Brian Wall.

lisa olstad
lisa.olstad@adm.ntnu.no