MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UA19: Høy puls midtveis i løpet (18.12.00)

De tverrfaglige satsings-områdene ved NTNU er stort sett i godt gjenge, viser rapport.

Illustrasjon: Elin Horn

I en fersk statusrapport oppsummerer styret i NTNUs Program for tverrfaglig forskning aktiviteten. Rapporten "Midtveis i løpet" måler pulsen etter to års arbeid i de fire tverrfaglige satsingsområdene: Bærekraftig produksjon og forbruk, Infrastruktur og livskvalitet, Teknologi, kunst og kulturendring og Informasjon, kommunikasjon og kompetanse. Prorektor og leder av programstyret, prorektor Kathrine Skretting, synes at det er oppnådd gode resultater og erfaringer:
- Det arbeides med originale og nyskapende problemstillinger. Derfor omfattes flere prosjekter med stor medieinteresse, sier Skretting. Hun tror at mange prosjekter har kunnet øke aktiviteten fordi de har nådd opp i konkurransen om eksterne forskningsmidler. Andre prosjekter utvikler seg gjennom gode nasjonale og internasjonale nettverk.

Pluss og minus.
Det forskningsområdet som høster mest ros, er Informasjon, kommunikasjon og kompetanse.
"Kvaliteteten målt i form av publikasjoner er svært tilfredsstillende", heter det i rapporten. Det samme gjelder rekruttering av prosjektmedarbeidere og stipendiater. Satsingsområdet har klart å beholde aktiv deltakelse fra disiplin-gruppene.
Innen Infrastruktur og livskvalitet er det flere av prosjektene som sliter med å få til tverrfaglighet. Et eksempel er "Barns skolemiljø". Ettersom prosjektet ikke er fullfinansiert, har det vært problematisk å opprettholde interessen for samarbeidet i den tverrfaglige prosjektgruppen. De reduserte bevilgningene har ført til at interessen for å delta har dalt hos fagmiljøer som ikke har fått bevilgning.

Kroppen er suksess.
Innen området Teknologi, kunst og kulturendring er prosjektet "Kroppen i bevegelse i kulturelle, naturlige og simulerte omgivelser" blant dem som betegnes som vellykket. Hele fem stipendiatstillinger er knyttet til dette prosjektet. Konklusjonen er at de mest vellykkede prosjektene innen dette satsningsområdet er de som har fått tilført mest penger.
Programstyret er også opptatt av den generelle statusen for tverrfaglig samarbeid ved NTNU. I rapporten pekes det ut tre forhold som det er viktig å ta fatt i:
1) Tilrettelegging for tverrfaglige doktorgradsløp,
2) Ordninger og rutiner for opprykk og merittering på grunnlag av tverrfaglig kompetanse,
3) Fysisk samlokalisering av forskere innenfor tverrfaglige prosjekter.

En mer inngående evaluering av hele programmet vil finne sted ved avslutningen, sommeren 2002.

tore HUGUBAKKEN
tore.hugubakken@adm.ntnu.no