MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Trondheim har flest handikapboliger for studenter (20.12.00)

prest.jpg
Prosjektleder for LINK, Jarle Jacobsen, er selv bevehgelseshemmet. Trappa til Info-huset på Gløshaugen får ikke den beste attest. – Hva skjer om Informasjonsenheten ansetter en bevegelseshemmet journalist?

I hele Norge finnes det bare 41 boliger som er spesielt tilpasset funksjonshemmede studenter ved universitetene. Trondheim har 35 av disse boligene.

NTNU var et av de første lærestedene som fikk en handlingsplan og et råd for funksjonshemmede studenter.

LINK-prosjektet
LINK heter et prosjekt som er finansiert av Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) og som har som formål å bedre situasjonen for studenter med funksjonshemming. LINK står for "Likestilling, Inkludering, Nettverk og Kompetanse". Prosjektet tar sikte på å lette veien inn til videregående studier for funksjonshemmede studenter, tilrettelegging av studieforhold og nærmiljø, samt bistand etter endt studium når studenten skal ut i arbeidslivet.

Initiativet til LINK-prosjektet kom fra NTNU. Jarle Jacobsen har hatt permisjon fra sin stilling som studentprest ved NTNU for å være prosjektleder for LINK. Jacobsen er fornøyd med at man så langt i prosjektet har klart å oppnå at:
- Alle høgskoler og universitet har fått handlingsplaner for funksjonshemmede studenter (Tromsø er i ferd med å få).
- Kontaktpersoner er opprettet ved alle lærestedene.
- Det er etablert et virtuelt nettverk – en elektronisk møteplass på nettet, og et personlig nettverk som består av de nevnte kontaktpersonene.

Ros til Teknisk avdeling
Jacobsen synes arbeidet med tilrettelegging for funksjonshemmede er kommet langt ved NTNU. Tilrettelegging omfatter fysisk tilgjengelighet, pedagogiske forhold ved studiet og de sosiale forhold ved lærestedet. Han roser Teknisk avdeling for gode tiltak når det gjelder fysisk miljø. De pedagogiske forbedringer som prosjektet foreslår kommer alle studenter til gode, og omfatter blant annet at læremateriell i større grad legges ut på nettet. Samtidig poengterer han at de sosiale forhold ved studiesituasjonen er svært viktig også for studenter med funksjonshemming. Det er ikke slik at de bør sitte isolert hjemme og studere i sitt lønnkammer. Tvert i mot er det viktig å legge til rette med fellesareal og møteplasser ved studiestedet. Det er viktig å bli inkludert i det faglige miljøet.

Seks prosent funksjonshemmede
Ved NTNU har hele seks prosent av studentene en eller annen form for funksjonshemning. Astma og allergi er de vanligste typene. Både de fysiske forholdene og folks holdninger til funksjonshemmede studenter har bedret seg vesentlig de senere årene, mener Jacobsen, men presiserer at vi har langt igjen til forholdene hos oss er like gode som i land som Danmark og USA. Flere funksjonshemmede i ledende posisjoner er et viktig bidrag til å endre folks holdninger. Det betinger at flere får anledning til å ta høyere utdanning. påpeker han.

Tekst og foto: Arne Asphjell


Les mer om LINK-prosjektet og prosjektrapporten på nettet.