MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Engelsk i allmennlærarutdanninga (21.12.00)

Studentar som vel to 10-vekttalseiningar det fjerde året i lærarutdanninga, må ikkje lenger ta engelsk som eitt av dei. Dette foreslår Regjeringa i Stortingsmelding nr. 21 (2000-2001) Styrt val i fjerde studieåret i allmennlærarutdanninga som passerte statsråd torsdag.

Ordninga med styrt val vart innført etter at Stortinget handsama lærarutdanningsmeldinga i 1997.

Statsråd Trond Giske seier at bakgrunnen for framlegget blant anna er dei synspunkta han fekk etter at det i haust vart gjennomført omfattande høyringar om lærarutdanning med både studentar og fagpersonar. – Det er viktig å gi studentane reell valfridom det fjerde året. Ei kartlegging som er gjennomført av Nasjonalt råd for lærarutdanning viser at ordninga med styrt val kan ha uheldige konsekvensar for fagtilboda ved institusjonar som tilbyr lærarutdanning. Difor foreslår vi denne endringa no, seier Giske i ei pressemelding.

Noregsnettrådet vil organisere ei evaluering av førskole- og allmennlærarutdanninga og praktisk-pedagogisk utdanning. På bakgrunn av evalueringa og den komande meldinga om høgre utdanning, vil departementet i 2002 leggje fram ei eiga melding om lærarutdanning.