MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU vil hjelpe studenter med å skaffe seg PC (8.1.01)

Kollegiet har nå formelt vedtatt NTNUs undervisningsstrategi. Her slåes det fast at IKT skal bli en sentral del av undervisningstilbudet. NTNU vil etter hvert kreve at studentene stiller med egen PC, men forplikter seg til først å arbeide for finansielle ordninger.

Den nylig vedtatte undervisningsstrategien ser for seg en utvikling der mer og mer av undervisningen foregår på nettet. Det er i denne sammenhengen NTNU ser det som en nødvendighet at alle studenter stiller med egen PC. Da må de imidlertid få økonomisk hjelp, og dette ønsker NTNU i arbeide for. Det presiseres i strategidokumentet at slike finansielle ordninger for PC-kjøp bør utarbeides sammen med de andre universitetene og høyskolene. Det sies ikke noe om hvor stor andel av kjøpesummen studenten selv må betale.

Den nye undervisningsstragien peker ellers i retning av livslang læring, alternative undervisnings- og eksamensformer og det helhetlige studiemiljø. Autoritær, professoral messing fra kateteret og 8-timerseksamener skal bort. Studenten skal i sentrum, og foreleseren blir en veileder og tilrettelegger. Undervisningen skal i større grad bli prosjekt- og problembasert, og eksamenene sees på som en integrert del av selve læringsprosessen.

Det legges også stor vekt på pedagogikk. NTNU-ledelsen forplikter seg til å gi fagmiljøene tilgang til faglig pedagogisk støtte og opplæring. Det må opprettes faglige møteplasser og arrangeres pedagogiske seminarer. Det må arrangeres minst ett omfattende pedagogisk utviklingsprosjekt i året. Og det må tas hensyn til de nye pedagogiske vinder når det planlegges ombygginger og nybygg.

Undervisningsstrategien peker også på at studentene og faglærerne i langt større grad enn før må drive en kontinuerlig evaluering av faget og det helhetlige studiekvalitetsarbeidet.

Av Even Gran


Her kan du lese hele den nye undervisningsstrategien til NTNU