MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Kursdagene: Samferdselsministeren lover bedre fremkommelighet (8.1.01)

tmgustavsen.jpg

Nasjonal transportplan som ble fremlagt i høst skisserer samferdelspolitikken for de neste 10 år. Næringslivets transportutgifter skal reduseres med 10 prosent i løpet av denne perioden.

Kursdagene er i gang. Denne uka oversvømmes Gløshaugen av nærmere 900 teknologer som gjennom temaorienterte kurs skal bli oppdatert på sine fagfelt. Samferdselskonferansen 2001 er en del av arrangementet, og trekker alene 120 deltagere. Samferdselskonferansen ble arrangert første gang i fjor, og blir heretter en årlig tradisjon. En fast tradisjon skal det også bli at konferansen blir åpnet av samferdselsministeren. Terje Moe Gustavsen valgte å benytte sitt foredrag til å fokusere på nasjonal transportplan, som ble fremlagt i høst.

Visjon om null drepte i trafikken
– Vårt overordnede mål med planen er å flytte folk og gods fra A til B på den beste og mest effektive måte, samtidig som vi tar de nødvendige miljømessige hensyn, sa samferdselsministeren. Mer konkret betyr dette bl.a. at han i løpet av den tiårsperioden planen omfatter, vil redusere næringslivets transportkostnader med 10 prosent. Bedre fremkommelighet vil bidra til økt verdiskapning. I dag utgjør transportkostnader 45 milliarder per år, 8 prosent av verdiskapningen. Her ligger Norge dårlig an i forhold til andre land, men det har sin naturlige forklaring i geografiske forhold.

Sikkerhet, fremkommelighet og miljø er de viktige stikkordene i forbindelse med planen, og Gustavsen bekreftet at man opprettholder nullvisjonen – det vil si ingen skal bli drept i trafikken i løpet av ett år. For 2000 er fasiten 340 drepte, som er meget lavt sammenlignet med andre land. I løpet av planperioden er målet 80 færre drepte enn i dag, selv om antall tilbakelagte kilometer vil øke.

Senker fartsgrensen
Ett av virkemidlene Gustavsen vil bruke for å få ned antall drepte er å senke fartsgrensen fra 80 til 70 km/t på utsatte strekninger. Men samtidig bebudet Gustavsen av farten vil bli økt til 100 kilometer i timen på veistrekninger som tåler det.
– Fartsgrensene må være fornuftige hvis folk skal respektere dem, sa han.

Bedre føreropplæring, flere firefelts veier og midtdeler flere steder er andre aktuelle tiltak. Til sammen 215 milliarder kroner planlegges brukt innefor nasjonal transportplan i kommende tiårsperiode, og 50 av disse milliardene vil komme fra bomavgifter.

Bompengene må gi resultater
Angående bomavgifter hadde samferdselsministeren en klar melding som Trondheims lokale politikere bør merke seg.
– Det er tre forhold som er viktige for publikums aksept for bruk av bompenger, mente Gustavsen: At de får en bedre vei, at de får den raskere, og at den prosjekterte tidsperiode for innkrevingen blir overholdt. Han er betenkt over at Lier-bommen nå står og krever inn penger til et annet prosjekt enn det opprinnelige.

Ministeren berørte også et stadig tilbakevendende dilemma i samferdselspolitikken: Prioriteringen mellom sentrale og desentrale strøk.
– Etter at jeg ble samferdselsminister har jeg besøkt halvparten av landets fylker, sa han, og alle er like hellig overbevist om at det er de som får minst midler. – Det er vanskelig å finne et veiprosjekt i Norges utkant som er lønnsomt, innrømmet Gustavsen, men han ser det som viktig å sørge for gode kommuniaksjoner i distriktene for å ta vare på næringsliv og bosetting.

Tekst og foto: Arne Asphjell