MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Kursdagene: Vindkraft kan bli norsk vekstnæring (10.1.01)

vindkraft.jpg
Terje Gjengedal fra Statkraft redegjorde for de tekniske vurderinger som Statkraft gjennomfører i forbindelse med prosjekteringen av sine vindmølleparker.

Trøndelagskysten er et av de områder i Europa som har størst potensiale for vindkraftutbygging. Vindkraft har muligheter til å bli en vekstnæring i Norge, ble det hevdet på Kursdagene.

Statkraft bygger nå en vindmøllepark på Smøla med 20 vindmøller og 40 megawatt produksjonskapasitet.

Fra vann til vind
Vannkraftutbygging har vært en norsk spesialøvelse, både nasjonalt og internasjonalt. Denne fornybare energikilden har hatt sin glanstid. Vindkraft kan bli arvtakeren, også i Norge. I 1999 ble det på verdensbasis investert 12 milliarder kroner i vannkraftutbygging, mens vindkraft utgjorde 28 milliarder. I 2010 forventes årlige vindkraftinvesteringer å bli nærmere 60 milliarder kroner. I lys av dette er det ikke så merkelig at vindkraft tas opp som eget tema på Kursdagene, og at muligheten for norsk industri til å ta del i dette markedet blir diskutert.

I Stortingsmelding 29, energimeldingen, er statens innsats på området fornybare energikilder stipulert til åtte til ti milliarder kroner frem til 2010, da målet er at en kraftmengde på 3 TWh skal komme fra fornybare energikilder.

Vindkraft som potensiell energikilde er sterkt geografisk betinget. Nordøyan i Nord-Trøndelag har en gjennomsnittlig vindhastighet på 8.7 meter per sekund, mens den på Lillehammer ligger på 1.8 m/s. Lillehammer er ubrukelig i denne sammenheng, mens Trøndelagskysten tilhører de beste områder i Europa når det gjelder vindkraft. Statkraft har nå fått konsesjon på tre vindmølleparker på Smøla, som fullt utbygd vil gi en produksjon på 150 megawatt.

Trøndere i startgropa
Den prosjekterte veksten i dette markedet gjør det interessant for norske forsknings- og industrimiljø å engasjere seg i vindkraft. Professor Tore Undeland ved Institutt for elkraftteknikk har flere doktorgradsstudenter som forsker på generatorsystemer for vindmøller, og han ønsker å engasjere flere studenter på dette feltet. Trondheimsbedriften ScanWind med Turbinlaboratoriets tidligere sjef i spissen, Torolf Pettersen, undersøker i samarbeid med andre mulighetene for å starte norsk produksjon av vindmøller. Pettersen mener det vil være mulig å levere vindkraft til en pris som ligger under 24 øre per kilowatttime, uten noen form for statlig subsidiering.
– Industri med basis i vindkraft kan gi 1000 arbeidsplasser i Norge, sier Pettersen.

På Kursdagene diskuteres blant annet tekniske forbedringer av de løsninger som i dag tilbys på markedet. Det gjelder for eksempel regulerings- og kontrollsystemer, teknisk løsning av generatordelen og samkjøring med kraftnettet for å nevne noen av de tema som behandles. Miljøaspektet tas også opp.

Åpent møte om vindkraftsatsing
Vindkraft er et fagfelt preget av tverrfaglighet, og etter at seminaret på Kursdagene er ferdig, inviteres det til et åpent møte om vindkraftsatsing på NTNU og SINTEF. – Vi håper at også fagfolk fra Dragvoll kan være interessert, sier initiativtaker Tore Undeland. Møtet foregår i EL4 torsdag 11. januar kl. 13.30. Alle interesserte er velkommen.

Tekst og foto: Arne Asphjell