MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Eksperiment: Kursdag for realfaglærere (12.1.01)

mineraler.jpg
Professor Terje Malvik har laget en serie på fire instruktive plansjer om mineralske råstoff som ble utdelt til lærerne på kurset.

Nytt på Kursdagene i år var et spesialkurs for lærere i realfag i den videregående skolen. Materialteknologi var tema for kurset som var så vellykket at tilbudet ganske sikkert er kommet for å bli.

Hovedtyngden av deltagerne på Kursdagene er sivilingeniører. Kurset "Materialteknologi: Hvor kommer materialene fra og hvor går de hen?" var et unntak i så måte. Her var det lærere i realfag i den videregående skolen som deltok, og kurset var gratis – fullt og helt sponset av arrangøren NIF (Norske sivilingeniørers forening).

Viktig næring
Initiativet til kurset kom fra NIFs realistgruppe, som ønsker at lærere i den videregående skolen skal ha et kurstilbud for faglig fordypning, i NIF-regi. Fag og læreplaner er under stadig endring og dermed blir det et kontinuerlig behov for oppdateringer. Professorene Terje Malvik og Knut Sandvik fra Institutt for geologi og bergteknikk ga lærerne et meget inspirerende innblikk i "den mineralske verden" vi omgir oss med i hverdagen. Visste du for eksempel at

- Norge produserer over 70 millioner tonn faste mineraler per år til en førstehåndsverdi av syv milliarder kroner (dobbelt så mye som skogbruket).

- At gruveindustrien i Norge faktisk har større omfang i dag enn på femtitallet, men at den har endret karakter. Nå er det industrimineraler og byggeråstoff som dominerer.

- Halvparten av verdens datamaskiner har kretsbrikker med silisium som kommer fra bergarten kvartsitt i Finnmark.

- At papir kan inneholde opptil 60 prosent mineraler.

Storforbrukere
I løpet av ditt liv bruker du omlag 1000 tonn mineraler. Knust stein (byggemateriale), olje og kull utgjør hovedtyngden i dette forbruket. Selv om vi er mye mer bevisst på gjenvinning i dag, kreves det likevel en stadig tilførsel av mineraler fra ny utvinning. Hvis u-landene skal opp på vestlig nivå i mineralforbruk, vil det kreve en syvdobling av mineralproduksjonen. Selv om det har vært spådd at enkelte mineralressurser vil ta slutt innen en viss tid, har det dukket opp nye forekomster. Knapphet utløser leting etter nye forekomster. Når etterspørsel og pris stiger, vil utvinning fra marginale ressurser bli lønnsomt.

– Med dette kurset håper vi å få avlivet en del falske myter, sier professor Terje Malvik. Han håper også at kurset kan bidra til større forståelse for at vi er avhengig av industri som i dag har et ufortjent dårlig rykte.

– Keramer og glass er nå kommet inn i læreplanen, og det er veldig fint å få et kurs som dette, sier en av intitiativtakerne til kurset, lektor Jan Thorstensen fra Oppegård videregående skole.

Tekst og foto: Arne Asphjell