MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

SVT-fakultetet vil legge ned Idrett (12.1.01)

Fakultetstyret ved SVT ber i et vedtak om at Kollegiet legger ned Idrettsvitenskapelig institutt. Nedleggelsen bør etter styrets mening skje umiddelbart.

Dekanus Jan Morten Dyrstad sier at han regner med at Kollegiet vil følge styrets anbefaling, og han hevder at de faglige aktivitetene vil bli styrket gjennom forslaget til omorganisering. Styret ønsker å gjøre instituttet om til et Program for idrettsvitenskap. Ordningen er ment å vare ut året. Forslaget gir dekanus myndighet til å utnevne leder for programmet. Denne lederen skal ha stort sett samme myndighetsområde som dagens valgte instituttleder har. De ansatte vil være direkte underlagt fakultetet.

Lang konflikt
Idrett har i lang tid vært herjet av en langvarig personalkonflikt, hvor blant annet leder Rolf Ingvaldsen, og tidligere nestleder John Whiting, har stått i et sterkt motsetningsforhold til flere av instituttets øvrige vitenskapelig ansatte, mens studenter har følt at de er kommet i klemme. Er fakultetstyrets vedtak et forsøk på å bli kvitt instituttleder Rolf Ingvaldsen?

– Nei. Vi begrunner forslaget med at instituttet fungerer svært utilfredsstillende, blant annet fordi de faglige aktivitetene er blitt skadelidende. Dette du nevner om personalkonflikter er ikke noe styret kommer inn på i sitt vedtak.

Men kan det være tvil om at den sterke konflikten er bakgrunnen for vedtaket fakultetstyret nå har gjort?

– Man må være både døv og blind for ikke å ha fått med seg at det er en svært betent situasjon ved instituttet.

Regner du med at styrets anbefaling vil bli fulgt?

– Ja.

– Vil bli kvitt kritikerne
OU-direktør Trond Singsaas viser til at saken er til behanding hos Universitetsdirektøren og vil derfor ikke gi noen kommentarer.

Lederen av instituttet, professor Rolf Ingvaldsen, har skrevet et ti-siders brev til samtlige kollegiemedlemmer. Her hevder han at fakultetsledelsen ønsker nedleggelse for å bli kvitt en uønsket opposisjon. Professor Ingvaldsen skriver at " Styret og ledelsen ved Idrettsvitenskapelig institutt har åpenbart utfordret ledelsen ved SVT-fakultetet gjennom kritiske merknader (direkte og indirekte) til den måten fakultetet har behandlet enkelte saker angående instituttet. Det kan synes som om denne kritikken er utålelig for ledelsen ved SVT-fakultetet, som av den grunn ønsker å bli kvitt både instituttledelsen og instituttet."

Ingvaldsen avviser bestemt at det hersker personlige eller faglige konflikter i dag som skulle begrunne en eventuell nedleggelse. Institutttlederen hevder at "instituttet neppe har fungert bedre sosialt og faglig enn nå i sin ti-årige historie… Når SVT-fakultetet sier at forholdene ved instituttet nå har blitt uholdbare, må dette stå for fakultetets regning. Dette har ikke grunnlag i de faktiske forhold ved instituttet," skriver Rolf Ingvaldsen.

Av Tore Oksholen