MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Foreslår storsatsing på materialteknologi (22.1.01)

getfile.jpg
Foto: Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

Det bør opprettes et nytt, tverrfaglig "Senter for avanserte materialer" med 40 ansatte ved NTNU, foreslår en arbeidsgruppe. Fagfolkene mener at Norge samtidig trenger et nasjonalt løft innen moderne materialvitenskap.

Det var rektor Emil Spjøtvoll som oppnevnte arbeidsgruppa tidlig i september, og like før jul fikk han rapporten med gruppas forslag. Her blir det slått fast at det er nødvendig å ta et skikkelig løft innen fagområdet, fordi det rett og slett er "et viktig bidrag til å sikre nasjonens velferd, vekst og verdiskaping inn i det 21` århundre".

Mastodontenes tid forbi
NTNU og Norge har solid kunnskap om bruk av materialer for å produsere store konstruksjoner, for eksempel til Nordsjøen. Men internasjonalt handler materialvitenskap i dag først og fremst om nye og avanserte materialer til andre anvendelser. Arbeidsgruppa foreslår derfor at det nye senteret skal satse på følgende fem områder:
· Mikrosystem teknologi
· Halvleder nanoteknologi
· Funksjonelle oksider
· Materialer for bærekraftig energi
· Materialers biokompabilitet

Forslaget er i tråd med anbefalingene fra flere internasjonale evalueringsgrupper som har vurdert norsk materialforskning. De utenlandske ekspertene mener at Norge bør gjennomføre en målrettet opprustning av både forskning og utdanning innen fagfeltet.

Kopierer genforskerne
Samtidig har arbeidsgruppa ved NTNU merket seg at de norske universitetene nå planlegger en felles satsing på genforskning. Gruppa foreslår at ideen overføres til materialforskningen, og at det i første omgang blir opprettet et nasjonalt utvalg for materialteknologi.

Internt mener arbeidsgruppa at NTNU og Sintef bør samle ressursene i et nytt, såkalt interdisiplinært "Senter for avanserte materialer" i Realfagbygget. Under ledelse av en forskningsdirektør bør senteret huse 40 ansatte og stipendiater. Hvis dette skal bli virkelighet, vil det være nødvendig at Norges forskningsråd gir en særbevilgning. NTNU har allerede mye utstyr som kan brukes i et slikt senter, men utbedringer og fornyelser vil koste om lag 30 mill. kroner. Arbeidsgruppa mener at et realistisk budsjett for senterets første driftsår bør ligge på 90 mill. kroner. Og hvis senteret skal gi skikkelige resultater, bør man minimum planlegge drift i ti år fremover.

Nytt studieprogram
Arbeidsgruppa foreslår også at man paralellt med FoU-satsingen oppretter et studieprogram i materialvitenskap for studenter i høyere årskurs ved fysikk-, kjemi- og elektrolinjene. Det vil "gi moderne materialvitenskap en klarere identitet både lokalt og nasjonalt, og bidra til rekruttering av dyktige studenter til dette særs viktige fagområdet", heter det i rapporten. Rektor Emil Spjøtvoll opplyser at forslagene fra arbeidsgruppa vil bli behandlet videre innenfor NTNUs nye, tverrfaglige satsingsområde "Materialer".

Arbeidsgruppa ble ledet av professor Jostein Grepstad ved Institutt for fysikalsk elektronikk og bestod ellers av: Professor Anne Borg, Institutt for fysikk, professor Tor Grande, Institutt for kjemi, professor Bjørn T. Stokke, Institutt for fysikk, førsteamanuensis Vibeke Videm, Institutt for laboratoriemedisin og forskningssjef Svein Winther, Sintef Anvendt fysikk.

Av Jan Erik Kaarø