MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Besøksrekord på Vitensenteret (25.1.01)

getfile.jpg

Vitensenteret hadde 51.400 besøkende i år 2000 mot 40.000 i 1999. Dette er en økning på over 10.000.

Rundt 45.000 av de besøkende i 2000 var fullt betalende til utstillingen. Dette ga en en billettinntekt på omlag kr. 1.250.000 i 2000 mot ca. én million kroner i 1999.

"Molekylet" kiosk og gavebutikk ble utvidet i fjor, og økte omsetningen fra rundt kr. 496.000 i 1999 til ca. kr. 840.000 i år 2000. Av dette utgjorde salget av bøker og hefter fra Vitensenterets nye "forlag" omkring 170.000 kroner.

Vitensenteret har i to år på rad (1999/2000) søkt staten og fylkeskommunen om driftstilskudd på tilsammen 1,2 millioner kroner, men uten hell. Til tross for økte inntekter har dette tvunget senteret til å ta av egne fondsmidler for å finansiere drift og investeringer i fjor. - Vitensenteret bør få statlig tilskudd fra og med 2002. Hvis ikke må driften trolig reduseres radikalt, heter det i en pressemelding.

Ved inngangen til 2001 har Vitensenteret en halv million kroner mer i driftstilskudd enn i fjor (NTNU-tilskudd). Likevel er man nødt til å redusere bemanningen fra ca. 7,5 årsverk i 2000 til omkring seks årsverk i 2001.

På sponsorsiden lyktes Vitensenteret imidlertid godt i år 2000. Senteret har fått bindende tilsagn på ca. 550.000 til prosjekter i tiden 2000-01.

I 2000 investerte Vitensenteret over 250.000 kroner i et tjuetalls nye modeller. Blant de største var en bil-kollisjonssimulator og en koblet pendelhuske i bakgården. Vitensenteret har nå rundt 160 modeller. Dette er over det dobbelte av hva senteret hadde ved oppstarten i 1997. I tillegg til den faste utstillingen hadde Senteret tidlig på nyåret 2000 en egen Matematikk-utstilling knyttet til KapAbel-konkurransen.

I fjor startet Vitensenteret for alvor sin såkalte "Experimentklubb" for skolebarn. I løpet av året deltok ca. 120 barn i klubbaktivitetene. På grunn av manglende sponsormidler for 2001 er det ennå uklart om klubben blir viderført i like stort omfang som i fjor.

Vitensenterets selskapstilbud/burdagsselskaper for barn, som startet i september 2000, ble en suksess. Senteret har nå bursdagsselskap så godt som daglig. Populærvitenskapelige foredrag, hovedsakelig innen astronomi og kjemi, tilbys også daglig.

Senteret bygger nå et "Robotlaboratorium" sponset av en rekke Trondheimsbedrifter. Dette vil offisielt bli åpnet i mars. Videre bygger Vitensenteret et olje- og geologilaboratorium, et avfall- og kildesorteringsrom, et modellverksted for besøkende, samt et rom viet magnetisme og elektrisitet. En rekke interaktive modeller av forbrenningsmotorer er også under utplassering.

Senere på året vil Vitensenteret blant annet ta tak i tema som stråling og elektronisk kommunikasjon. Samtidig vil senteret fortsette arbeidet med å få lagt glasstak over bakgården.


Gå til Vitensenterets nettsider