MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UA1/2001: Vil sette bort tjenester (30.1.01)

- Må NTNU gjøre absolutt alt selv, eller er det lurt å sette enkelte tjenester ut til private firma? Det er tidligere NHO-president og ekstern representant i Kollegiet, Karl Glad, som spør. En ringerunde viser at et flertall i Kollegiet er åpne for slik "outsourcing" (konkurranseutsetting) hvis NTNU kan tjene på det.

Ut på anbud: Vil NTNUs 170 renholdere snartbli tvunget til å konkurrere om universitetets gunst på det åpne arbeidsmarkedet?

Karl Glad ønsker at Kollegiet skal ta stilling til outsourcing på prinsipielt grunnlag, og har bedt om at det fremmes en kollegiesak om dette i løpet av våren. Glads utgangspunkt er at man svært ofte oppnår bedre resultater når man skiller ut støttefunksjoner og konsentrerer seg om kjerneområdene.

- Omstilling må til.
De som ikke er villige til å ta denne omstillingen, vil tape i det lange løp, hevder Glad. Det har næringslivstoppen sett mange eksempler på, både gjennom sitt arbeid i NHO og som styremedlem i ulike private og offentlige virksomheter. Karl Glad vil imidlertid ikke mene noe bestemt om hvilke deler av NTNU som eventuelt bør skilles ut. Han ønsker i første omgang at Kollegiet tar prinsipiell stilling til saken. Hvis Kollegiet konkluderer med at universitetet kan være tjent med å sette ut deler av virksomheten, forventer han at dette følges opp av en mer detaljert gjennomgang av hvilke områder det kan være lønnsomt å skille ut. Glad er klar over at outsourcing er kontroversielt, men håper likevel at Kollegiet vil være med på å diskutere saken.
- Jeg håper i det minste på en fordomsfri debatt, sier Karl Glad til Universitetsavisa.

Lite populært.
Hovedtillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved NTNU, Sturla Søpstad, er svært skeptisk til outsourcing ved NTNU. Han kjenner ikke til noen undersøkelser som dokumenterer at outsourcing er besparende på lang sikt.
Søpstad er bekymret for hva som skjer med de ansatte hvis de blir tvangsflyttet over til en liten bedrift som må presse priser for å være konkurransedyktig. Dette kan føre til at de ansatte presses til å yte mer på samme tid, for eksempel ved at en renholder forventes å vaske flere kvadratmeter per time. Søpstad tror dette vil gå ut over kvaliteten på arbeidet. I tillegg vil det forverre arbeidstakernes kår, noe som naturlig opptar ham som fagforeningsleder.
Søpstad er videre bekymret fordi private bedrifter har en tendens til å skru opp prisene når oppdragsgiverne har blitt avhengige av dem. Dette skjer når det ikke lenger finnes reelle konkurrenter. Den reelle konkurransen forsvinner fordi den private bedriften ofte blir sittende med spesialkunnskap som gjør konkurrentene uaktuelle for oppdragsgiveren. I tillegg er det svært kostnadskrevende å utvikle nye samarbeidsrutiner med en ny tilbyder, noe som ytterligere høyner terskelen for å skifte. Når man har solgt ut all kompetansen og utstyret, er det ingen vei tilbake, hevder han. Som eksempel på det siste viser Søpstad til at det enkelte steder i landet har blitt god butikk å leie ut sykepleiere til det offentlige helsevesenet til dobbel pris. Dette er sykepleiere som tidligere jobbet i det offentlige helsevesenet, men som ble lokket over i det private med høyere lønn.
- Dette er ikke god bruk av offentlige midler, fastslår NTL-leder Sturla Søpstad.

Kan få flertall.
En ringerunde viser at et flertall i Kollegiet kan komme til å støtte outsourcing av deler av NTNUs virksomhet. Det er kun representantene Kjell Evjen, Bente Rasmussen og Trond Andresen som i utgangspunktet er motstandere. Andresen er sågar tilhenger av "insourcing" av blant annet parkeringskontrollen på universitetet som i dag utføres av Trondheim kommune. - Alle som gjør en jobb som er nødvendig for driften av NTNU bør være ansatte ved universitetet, mener Andresen.
Resten av representantene er avventende, og ønsker seg først en grundig utredning som tar for seg innsparingsmulighetene sektor for sektor, for deretter å komme med en anbefaling. Flertallet avviser ikke at de kommer til å følge en slik anbefaling. Hvilke deler det kan bli aktuelt å sette ut på anbud, er det for tidlig å si noe om. Erfaring fra andre steder viser imidlertid at det ofte er renhold og vaktmestertjenester som blir skilt ut først.

even gran
even.gran@adm.ntnu.no


Dette er outsourcing
Konkurranseutsettning, eller såkalt "outsourcing" har vært en trend i næringslivet i over ti år. Tanken er at enhver virksomhet er best tjent med å konsentrere seg om sine kjerneområder. Alle støttefunksjoner som ikke er direkte knyttet til primærvirksomheten, er det best å la et eksternt firma ta seg av. På denne måten kan oppdragsgiveren konsentrere seg om å stille krav til sluttproduktet, og man slipper å bry seg med hvordan det har blitt framstilt. Dette skal føre til en mer lønnsom og rasjonell drift. Dette trekkes sterkt, i tvil av fagforeningene i offentlig sektor og av den politiske venstresida, som er de sterkeste motstanderne av utviklingen.

Av Even Gran