MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UA1/2001: Kollegiet legger ned Idrett (30.1.01)

Kollegiet ved NTNU vedtok onsdag mot én stemme å legge ned Idrettsvitenskapelig institutt.

Professorene (fra venstre) Rolf Ingvaldsen, Gertjan Ettema og førsteamanuensis Karin Roeleveld fulgte Kollegiets behandling av instituttet deres. De konstaterte at instituttet, mot deres vilje, ble lagt ned. Foto: Tore Oksholen

Vedtaket ble gjort etter tilråding fra fakultetsstyret ved SVT. Instituttledelsen beklager vedtaket i sterke ordelag.
- Vi har lært at det er makta som rår. Jeg var ikke klar over at universitetssystemet er så føydalt som det faktisk viser seg å være, sier - nå forhenværende - instituttleder Rolf Ingvaldsen, som bivånet kollegiebehandlingen fra sidelinja sammen med professor Gertjan Ettema og førsteamanuensis Karin Roeleveld.

"Ikke fordele skyld."
Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein la i sin kommentar til instillingen om nedlegging vekt på at dette ikke innebart noen form for stillingstaken til hvem som har rett eller ikke rett i denne saken: - Ingen har mer skyld enn andre. Dette handler om at ting ikke fungerer lenger og da må noe gjøres, blant annet for å skape trygge arbeidsforhold ved instituttet. Det er viktig å beskytte enkeltpersoner mot å komme i klemme, sa hun videre.
Kollegiemedlem Trond Andresen foreslo at kollegiet utsatte å fatte noe endelig vedtak nå. I stedet burde man henstille til universitetsdirektøren å stille ressurser til rådighet for å kjøre intern konfliktløsing, mente han.
- Jeg oppfatter dette som et prokuratorknep i forhold til universitetsloven. Man legger ned et institutt med den klare forutsetning at det senere skal gjenopprettes, og man gjør dette for å bli kvitt en uønsket instituttledelse, sa Andresen.
Personaldirektør Trond Singsaas kommenterte at man ikke har planer om å gjenopprette instituttet, og at nedleggelsen er ment å vare inntil videre.
Karl Glad sa i sin kommentar at universitetene tydeligvis lider av en overdemokratisert styringsform.
- Dessuten må vi forholde oss til at fakultetsstyret har tilrådd nedlegging. Det skal meget tungtveiende grunner til for oss å overprøve en slik tilråding, bemerket Glad, som fikk støtte fra forsamlingens øvrige eksterne representant, Siri Beate Hatlen.
Prorektor Katrine Skretting sa i sin stemmeforklaring at hun reserverte seg fra deler av fakultetets begrunnelse. - Jeg synes ikke dokumentasjonen fra fakultetet gir en god nok begrunnelse for hvorfor det skulle foreligge noe tillitsbrudd, sa Skretting.
Når hun likevel landet på støtte til vedtaket om nedlegging, begrunnet hun det i at situasjonen syntes fullstendig fastlåst.
- Det er tydelig at konfliktene er så sterke at noe må gjøres fort, slik at istykkerkverninga av instituttet ikke kommer så langt at det går på liv og helse løs, sa hun. Flere kollegiemedlemmer ga uttrykk for at de delte Skrettings tvisyn.
Universitetsdirektørens innstilling ble med mindre endringer vedtatt mot Trond Andresens stemme. Et forslag fra Andresen, der universitetsdirektøren ble henstilt om å jobbe aktivt for konfliktløsning, fikk bare støtte fra forslagsstilleren. Flertallet syntes å mene at et slikt vedtak ville framstå som at kollegiet ville detaljstyre universitetsdirektør og fakultet.
Rolf Ingvaldsens umiddelbare kommentar etter kollegiebehandligen var denne:
- Nå trenger jeg noen hvileskjær.

Tore Oksholen
tore.oksholen@adm.ntnu.no