MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UA1/2001: Eksperter i team - nå er det i gang! (30.1.01)

Tanken om tverrfaglighet er ikke av ny dato, skriver Einar J. Aas.

For en uke siden ble sivilingeniørstudiets formelle satsing på tverrfaglig læring og samarbeid i grupper omsider en realitet. Jeg sier "omsider" fordi denne ideen dukket opp i Virksomhetskomiteen for sivilingeniørstudiets anbefaling allerede i 1993. Det var særlig næringslivet som etterlyste mer samarbeid og problemløsning i grupper, slik det vanligvis foregår i "livet" der ute. Etter et syv år langt svangerskap er det mange som har forventninger til denne babyen. I NTNU-perspektiv er det interessant at tanken om mer tverrfaglighet er gammel, fra den pre-NTNUske epoke; kontrært til hva mange stortingsrepresentanter syntes å tro da NTNU ble lansert.
Barnet er døpt "Eksperter i team", og er organisert i et antall landsbyer. Emnet er obligatorisk for alle siv.ing.studenter i deres 8. semester. Det er kanskje mange som vil ha en del av æren for denne skapningen, hvis den viser seg å bli et vellykket barn. Men jeg vil først og fremst gratulere professor Christian Thaulow, som for flere år siden påtok seg oppgaven med å gå den lange veien fra konsept til realisering. I sin periode i GUS - Gradsutvalget for sivilingeniørstudiet ved NTNU, var Christian den førende kraft i diskusjonen om hvordan Virksomhetskomiteens anbefaling om et "tverrfaglig prosjektarbeid" best kunne etableres. Den bærende idé er at hver student med sin opparbeidete kompetanse fra studiet er en "ekspert" som skal samarbeide med andre eksperter om å formulere en problemstilling mer konkret, og løse en oppgave i denne sammenhengen. Andre viktige pillarer er samarbeidslæring, rapportskriving, og muntlig presentasjon. Det blir sikkert også trening i forhandlingsteknikk - eieren av en hammer ser som kjent på ethvert problem som en spiker - noe en skrue ikke setter pris på.
Det er all grunn til å beundre og takke de mange entusiastiske "landsbyhøvdinger" som har sagt seg villige til å gjøre sin del av jobben, som faglige veiledere og prosess-pådrivere. "Faget skal bevisstgjøre studentene m.h.t. deres fremtidige roller som medspillere i grupper som skal løse tverrfaglige oppgaver", heter det i omtalen på EiT sin hjemmeside, der du finner debut-temaene for teamene. Det er også et mål å invitere organisasjoner utenfor NTNU (industri, organisasjoner av ulik karakter, forskningsprosjekter, offentlig forvaltning etc) til å komme med sine problemstillinger til EiT. Flere landsbyer har fått studenter fra HF- og SVT-fakultetene også; dette er en læringsform som opplagt fenger blant de fleste NTNU-studentene.
Jeg vil gjerne ønske alle aktører LYKKE TIL i denne satsingen. Et "Lykke til" kan sikkert trengs; det er nok av pessimister som er klare til å si "Hva sa jeg!" hvis dere ikke lykkes.

Av Einar J. Aas