MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UA1/2001: Fakultetsstrukturen ved NTNU (30.1.01)

Tore Prestvik foreslår at NTNU organiseres i sju fakulteter.

I Universitetsavisa av 15. desember var det et oppslag om mulig sammenslåing av fakulteter ved NTNU og det ble antydet at det skulle foreligge et notat om saken allerede før jul. Jeg har imidlertid ikke registrert at noe slikt notat foreligger ennå (20. januar).

Dette er en meget viktig sak for både ansatte og studenter, og det virker nærmest som om saken skal behandles i "lukkede fora". Det er helt nødvendig at man har en åpen debatt om en slik viktig sak, hvis det forslag eller resultat man ender opp med, skal ha noen sjanse til å bli akseptert og forstått av så mange som mulig, internt i organisasjonen såvel som utenfor.

I tilfelle det er nødvendig med reduksjon i antall fakultet har jeg følgende forslag:

På bakgrunn av de oppgaver fakultetene har, må strukturen først og fremst være basert på faglig grunnlag, størrelse f.eks. kan ikke ha noen avgjørende betydning, jeg har aldri hørt at det er aktuelt å legge ned f.eks. Teologisk fakultet ved UiO fordi det er lite. Videre er det viktig at man så pass tidlig etter den til dels turbulente dannelsen av NTNU, ikke får en ny periode med splid og uro. Derfor bør en reorganisering nå omfatte så få enheter som mulig.

Fakultetene har flere viktige oppgaver, bl.a. å organisere studier og forvalte grader. Jeg kan tenke meg følgende løsning, bl.a. basert på organisering ved mange utenlandske universiteter. For ikke å legge føringer på navn o.l., bruker jeg nedenfor engelske betegnelser (jeg har holdt gradene cand.mag., dr.philos., dr.techn. og alle varianter av mastergrader utenfor):

1. College of Engineering, bestående av de rene teknologifakultetene, dvs. Bygg, Elektro, Marinteknisk og Maskin. Dette vil være en enhet som kun forvalter gradene siv.ing og dr.ing.

2. College of (Natural) Sciences for ren og anvendt naturvitenskap, dvs. dagens KB og FIM fakulteter, og 3. College of Geosciences and Petroleum Engineering (dagens Fakultet for geofag og petroleumsteknologi). Felles for disse to enheter (2 & 3) er at den faglige virksomheten spenner fra ren naturvitenskap (matematikk, biologi, kjemi, geologi, fysikk) til anvendelser og teknologi basert på dette. De forvalter i dag gradene cand.scient., siv.ing., dr.scient. og dr.ing.

Ellers foreslår jeg at man beholder de øvrige fakulteter uendret, dvs. 4. Det medisinske fakultet (cand.med., dr.med.), 5. Det historisk-filosofiske fakultet (cand.philol., dr.art), 6. Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (cand.polit., cand.psychol., siv.ing., dr.polit., dr.ing.), 7. Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst (sivilarkitekt, dr.ing.).

Dette gir sju fakulteter, en reduksjon på fire fakulteter totalt i forhold til dagens situasjon. Jeg har holdt Vitenskapsmuseet og PLU utenfor, men disse enhetene burde enkelt kunne innpasses i den foreslåtte modellen.

En "hybrid" - og en reduksjon på ytterligere ett fakultet - kan eventuelt dannes ved å slå sammen 2 og 3 foran til College of Pure and Applied Sciences.

Tore Prestvik,
professor i geologi