MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Flere studenter fra utviklingsland til NTNU (5.2.01)

masterprogram.jpg
NTNUs master-brosjyre tilbyr ti ulike programmer. Det er foreløpig usikkert om masterprogrammet i English Language and Linguistics blir gjennomført til høsten. HF-fakultetet har dette til vurdering, og budsjettet avgjør.

I takt med utbyggingen av internasjonale masterprogrammer, trekker NTNU til seg stadig flere studenter fra utviklingsland.

Høsten 1994 etablerte Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) kvoteprogrammet for studenter fra utviklingsland og Sentral- og Øst-Europa. Kvoteprogrammets hovedmål er å yte utdanningsbistand som et ledd i å bygge opp studentenes hjemland. En annen målsetting er å gjøre det mulig for studenter fra disse landene å delta i internasjonaliseringsprosessen.

41 høyere utdanningsinstitusjoner i Norge deltar i ordningen, og NTNU har landets største institusjonskvote med 179 plasser. I 2000 studerte 197 kvoteprogramstudenter ved NTNU, derav 118 ved de internasjonale masterprogrammene og 76 ved doktorgradsstudier. Hovedtyngden av kvoteprogramstudenter kommer fra utviklingsland, bare 28 av de 197 kom fra Sentral- og Øst-Europa.

Ti internasjonale masterprogram
Tilbudet av internasjonale masterprogrammer ved NTNU har økt jevnt de senere årene. Til sammen tilbys nå ti ulike programmer. Nå er også programmer innen allmennvitenskapelige studier kommet med i porteføljen. I 2000 studerte 190 studenter ved de internasjonale masterprogrammene. Av disse ble 118 studenter finansiert under kvoteprogrammet, 63 under NORAD stipendiatprogrammet og 9 hadde annen finansiering.

Det er programmene innen Petroleum Engineering/Geoscience som har flest masterstudenter, til sammen 59 i fjor. Åtte av de ni studentene med annen finansiering studerte ved disse programmene – fem fra Iran (finansiert fra den iranske stat), to fra Azerbadjan (finansiert av Olje- og Energidepartementet), og en hver fra Venezuela og Angola.

Integrert i det regulære fagtilbud
Etter at siv.ing-studiet ble femårig, har det nå lykkes å integrere masterprogrammene i det regulære fagtilbudet ved NTNU. Unntaket er Hydropower Development som fortsatt kun tilbys for studenter fra utviklingsland. For de allmennvitenskapelige masterprogrammene er undervisningen integrert med hovedfagsutdanningen.

Integrert undervisning innebærer at norske og utenlandske studenter studerer i samme klasse der undervisningen holdes på engelsk. Dette gir de norske studentene en unik mulighet til å styrke sine engelskkunnskaper, samtidig som de får impulser fra andre kulturer og større kjennskap til hvordan faget undervises i andre land. De utenlandske studentene bidrar til å øke den internasjonale kompetanse hos våre studenter og faglærere, noe som igjen styrker våre muligheter til å gjøre en god innsats internasjonalt.

Faglig forum
Det er nå etablert et faglig/administrativt forum for de internasjonale masterprogrammene. Forumet har nylig hatt sitt første møte, og hensikten er å drøfte faglige, administrative og økonomiske spørsmål i tilknytning til programmene. Her kan det til felles nytte utveksles erfaringer om finansieringsordninger, ekskursjoner og samarbeid med institusjoner ute.

Av Arne Asphjell