MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Avvikler jentepoeng på Teknisk design (19.2.01)

Årets opptak trolig det siste som gir positiv særbehandling på en av NTNU-linjene der nåløyet som må passeres for å bli tatt opp, er aller trangest.

I likhet med alle de andre siv.ing.-utdanningene ved NTNU – unntatt Kjemi – har kvinnelige søkere til Linje for teknisk design til nå fått to ekstrapoeng. Dette har departementet bestemt, og bakgrunnen er grei: Kvinner er underrepresentert i både utdanning og yrkesliv innenfor siv.ing.-fagene.

Nå kan NTNU slå fast at kjønnsfordelingen blant industridesignere begynner å bli jevn, og det gjør den også i selve studiet. Dermed er det ikke lenger behov for særbehandling, skriver universitetsdirektør og studiedirektør i et brev til Likestillingsombudet.

80 prosent jenter
Denne konklusjonen er det foreløpige punktum i en sak som har gått mellom universitet og likestillingsombud siden i fjor høst. Da skrev nemlig studenten Andreas Øien Stensland til ombudet, og hevdet at det måtte være på tide å droppe tilleggspoengene. Med et opptak på 80 prosent jenter i 2000 begynte særordningen å bli diskriminerende for guttene, mente han.

Likestillingsombudet ba NTNU om en redegjørelse for de faktiske forhold, og undersøkelsene har altså konkludert med at ordningen har blitt overflødig. – Vi ville nok sett på saken uansett. Særordninger, som er beregnet på å utlikne skjevheter, skal vurderes kontinuerlig sier studiedirektør Jon Walstad til Universitetsavisa.

Utjevnet i yrkeslivet
Søkermassen til Teknisk design – som er ett av NTNUs vanskeligste studier å komme inn på – har alltid hatt overvekt av gutter. Men særordningen har gjort at jentene har vært godt representert i studiet likevel. Og sist høst var altså 17 av 20 nye studenter jenter. Jentene utgjorde samtidig nesten halvparten av søkerne. Tendensen til økt jenteandel er den samme ved industridesignerutdanningen i Oslo. Medlemsstatistikken til yrkesforeningen Norske Industridesignere viser også at det blant de yngre medlemmene nå er tilnærmet lik kjønnsfordeling. Men ved årets opptak vil det fortsatt bli gitt to ekstrapoeng til kvinnelige søkere. – Skal de fjernes, må en forskriftsendring til, og den må skje departemental vei. Dessuten er rekrutteringsmaterialet for lengst ferdigtrykket, og her lover vi årets kvinnelige søkere to ekstrapoeng, sier opptaksleder Erik Sigvaldsen i Studieavdelingen.

Det er for øvrig ingenting som tyder på at ekstrapoengene vil bli fjernet fra noen av de andre siv.ing.-studiene med det aller første. Her holder jenteandelen seg iherdig på 20-25 prosent.

Av Lisa Olstad