MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

HF-fakultetet er fjorårets Forskdok-vinner (20.2.01)

kamsv%8Cg.jpg
Avdelingsleder John Kamsvåg, HF-fakultetet, kan vise til en økning i antall publikasjoner fra 793 til 1037 fra 1999 til 2000. – Vi fikk et fall da Forskdok ble innført og forskerne selv skulle registrere publikasjoner, sier Kamsvåg. – Men nå er vi tilbake på AVH-tidens nivå, legger han til.

Fristen for registrering av publikasjoner i Forskdok-basen gikk ut 20. januar. HF-fakultetet kan vise til en økning på 30 prosent i publikasjonsvirksomheten fra 1999 til 2000.

– Vi har gjort en skikkelig innsats for å øke antall registreringer, sier avdelingsleder John Kamsvåg ved HF-fakultetet. Æren for den markerte økningen tillegger han instituttledere og kontorsjefer, som har vært pådrivere for å få de enkelte forskere til å registrere sine publikasjoner i basen. – Vi har ligget litt bak HF-miljøene ved de andre universitetene, men nå er vi på høyde med våre kolleger, opplyser Kamsvåg.

Kraftig økning
I fjor på dette tidspunktet var det registrert 4959 publikasjoner for året 1999. Nå er man kommet opp i 5355 publikasjoner for år 2000, med andre ord en økning på nesten 400 på ett år. Erfaringen tilsier at det fortsatt vil komme mange etterslengere, kanskje så mye som ett tusen. På det nåværende tidspunkt viser statistikken en nedgang i antall publikasjoner for SVT-fakultetet og fysikkmiljøet, sammenlignet med året før.

Universitetsbibliotekar Arild Søntvedt presiserer at det er viktig å få med alle publikasjoner i basen, fordi dette er data som oversendes til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) og blir brukt i deres budsjettdokument. Bevilgninger fra KUF til fagmiljøene påvirkes derfor av det antall publikasjoner som NTNU kan oppvise.

Ulike kulturer
Ikke alle publikasjoner teller med hos KUF. Departementet fokuserer bare på artikler i vitenskapelige tidsskrift med referee-ordning, samt faglige bøker og lærebøker (også kapitler i slike).

Forskdok-statsistikken viser tydelig at det er ulike kulturer innen NTNU når det gjelder publisering. Det fremgår tydelig av dataene i Forskdok-basen at de tekniske miljøene publiserer mindre i referee-publikasjoner, men er til gjengjeld mer aktive med å sende "papers" til faglige konferanser. Dette betyr at de tekniske fagmiljøene kommer ufortjent dårlig ut i publiseringsdataene som oversendes KUF.
Stort sett ligger antall vitenskapelige publikasjoner (KUF-publikasjoner pluss konferanser) per ansatt på én per år. Unntaket er Medisin og Vitenskapsmuseet som har to per ansatt. Medisinsk fakultet er eneren på publikasjonsfronten med 2,35 publikasjoner per ansatt.

Av Arne Asphjell


Mesteparten av Forskdok-rapporteringen foregår tydeligvis ved årsskiftet. Tidlig i november bragte Innsida denne begredelige situasjonsrapporten.