MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

100 millioner til kompetanseutvikling (21.2.01)

Nyskaping etterlyses i markedet for etter- og videreutdanning. NTNU-ere med gode ideer kan søke om støtte fra et kompetanseutviklingsfond på 100 millioner kroner.

Livslang læring har lenge vært mottoet hos de myndigheter som steller med arbeidslivet her til lands, og livslang læring skal det bli. I årets statsbudsjett er det bevilget 100 millioner kroner til det såkalte Kompetanseutviklingsprogrammet. Den som har en god prosjektidé og kan framvise tilstrekkelig kreativitet og mangfold, har her sjansen til å hente seg noen penger.

"Nyskapende og godt forankret"
Prosjektene skal være nyskapende. De skal ha lærings- og overføringsverdi, og være forankret på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. De skal være basert på intensjons/samarbeidsavtale mellom etterspørrer og tilbyder. Og de skal være basert på en betydelig egenandel, heter det i programmets krav til prosjektene.

I fjor var det i alt 655 søknader på dette programmet. 177 av disse fikk støtte. Fra NTNU var det bare fire søknader. Av disse fikk ett prosjekt støtte. I tillegg var NTNU samarbeidspartner i et annet prosjekt som også fikk støtte fra programmet.

Nye læringsformer. Programmet er et ledd i gjennomføringen av Kompetansereformen, og skal bidra med delfinansiering av prosjekter som bidrar til nyskaping og utvikling av markedet for etter- og videreutdanning. Det er dessuten et krav at det skal ha lærings- og overføringsverdi utover den enkelte virksomhet. Dette innebærer blant annet å gjøre private og offentlige virksomheter bedre i stand til å identifisere, uttrykke og oppfylle sine behov for kompetanse. Det innebærer også å videreutvikle samarbeid mellom aktører på arbeidslivs- og utdanningssiden. Og det innebærer å utvikle etter- og videreutdanningstilbud som er tilpasset behov i arbeidslivet.

"NTNU videre" vet mer
Særlig spørres det etter prosjekter som bidrar til:
1. utvikling av nye læringsformer og -metoder for etter- og videreutdanning,
2. at etter- og videreutdanning i større grad kan skje på arbeidsplassen og i samsvar med arbeidslivets behov,
3. utvikling av metoder for kostnads- og læringseffektiv kompetanseutvikling gjennom IKT og multimedier,
4. å gjøre opplæring på grunnskolens nivå og videregående nivå mer tilgjengelig for voksne.

Programmet administreres av Voksenopplæringsinstituttet, VOX. Søknadsfrist er 6. april. "NTNU videre" vil gi informasjon og veiledning til dere som har lyst til å søke. Kontaktperson: Aud Kvam på NTNU-Videre (Aud.Kvam@seu.allforsk.ntnu.no).

Av Lisa Olstad


Mer informasjon finner du her.