MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Vraker lønnssystemet (21.2.01)

torring.jpg
Fungerende økonomidirektør Rolf Tørring.

Universitetenes tålmodighet er slutt, avtalen med IBM om levering av lønns- og personalsystem er sagt opp. I løpet av dette året må universitetene bestemme seg for hvilket system de skal velge.

Til Universitetsavisa som utgies i morgen (torsdag) understreker fungerende økonomidirektør Rolf Tørring at det er avtalen om lønns- og personalsystemet som er sagt opp. Regnskapssystemet Oracle Financials blir ikke berørt. Foreløpig er det bare NTNU av de tre universitetene (UiO, UiB og NTNU) som samarbeider om regnskapssystem, som har tatt i bruk dette programsystemet. NTNU har kjørt systemet siden 1. mars i fjor.

- For dårlig kvalitet
– Det er nå klart at IBM ikke er i stand til å levere den kvalitet vi krever og ikke klarer å holde de tidsfrister vi setter, sier Tørring. Det er årsaken til at avtalen med IBM sies opp. Tørring presiserer at det er leveringsavtalen for lønns- og personalsystemet som sies opp. Systemet er i produksjon i dag og drifts- og vedlikeholdsavtalen med IBM står ved lag.

Hvilken betydning vil dette få for de ansatte ved NTNU?

– Vi vil kjøre lønnssystemet som vi hittil har gjort, og sette inn de ekstra ressurser som kreves for at systemet skal fungere, sier Tørring, som mener at det vil gå bra og at de ansatte ved NTNU ikke vil bli berørt av at avtalen er oppsagt.

Hvor lang tid har dere på å bestemme dere for en annen løsning?

– Vedlikeholdsavtalen gjelder ut 2001, så i praksis har vi dette året på oss til å komme fram til en løsning for lønns- og personalsystemet.

Hvilken løsning er mest sannsynlig?

– Per i dag er det umulig å si hva som blir løsningen. Mulighetene er begrenset, fordi et system må tilfredsstille statens økonomireglement, sier Tørring.

IBM ut i kulden
Hele saken kompliseres av at IBM har bestemt seg for å ikke satse på leveranse av denne type systemer, og har solgt systemet til et firma som heter Ergo Bluegarden (del av Ergo Group, tidligere Posten SDS). Ergo har flere lønnssystemer i sin portefølje, så det blir kanskje blant disse NTNU må søke å finne et system det går an å leve med. Det er faktisk en viss mulighet for at en forbedret utgave av dagens system blir videreført ved NTNU. Universitetsdirektør Tor Saglie ved Universitetet i Oslo påpeker at det har vært en lang prosess fram mot beslutningen som nå er tatt. Det er ført omfattende drøftelser med IBM om utbedring av mangler og nye leveranseplaner er diskutert. Tilliten til IBM ble til slutt for tynnslitt. Saglie opplyser at universitetene vil kreve erstatning for sine tap på grunn av at leveransen må heves.

Av Arne Asphjell

______________________

EN SØRGELIG DATAHISTORIE:

1997:
De tre universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim bestemmer seg for å anskaffe regnskapssystemet Oracle Financials.

1998:
Oracle regnskapssystem settes i drift ved Universitetet i Oslo (UiO) og NTNU 1.januar 1998. Mai: De tre universitetene inngår avtale med IBM om levering av IBMs lønns- og personalsystem (PR Personal Ressurs). UiO setter systemet i drift.

1999:
Flere krisemøter mellom universitetene og IBM i starten av året angående kvaliteten på lønns- og personalsystemet. September: Riksrevisjonen underkjenner 1998-regnskapet fra UiO og NTNU på grunn av vesentlige mangler, hovedsakelig på grunn av overgang til nytt regnskapssystem.
22.september: Universitetene reforhandler avtalen om IBMs lønns- og personalsystem. UiO slutter å bruke systemet.

2000:
1. mars blir NTNU ny prøvekanin og setter i drift IBMs lønns- og personalsystem.
Juni: Utbetaling av lønn og feriepenger til de ansatte blir sterkt forsinket.

2001:
Kontrakten med IBM om levering av lønns- og personalsystem heves.

2002:
1. januar skal etter planen web-versjonen av Oracle Finacials settes i drift.


Mer bakgrunnsstoff finner du her.