MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Nasjonalt ENØK-senter til Trondheim (6.3.01)

Januar 2002 blir eit nasjonalt ENØK-senter oppretta i Trondheim. Senteret får mellom 20 og 30 faste arbeidsplassar.

Oppgåvene til organet vil vera å fremja investeringar i alternativ energiproduksjon og å setja i verk tiltak som skal redusera energibruken. Omorganiseringa gjev ei klarare arbeidsdeling og ei meir heilskapleg styring av arbeidet enn i dag.

Det er tidlegare Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) og dei ulike straumleverandørane som har hatt ansvaret for det nasjonale ENØK-arbeidet. Straumleverandørane vil også i framtida spele ei viktig rolle i ENØK-arbeidet, men no meir på det operative planet. Det nye nasjonale ENØK-senteret vil satse på å få lokale samarbeidparterar over heile landet.

Det er nedsett eit mellombels styre som vert leia av Ted Hanisch. Det er dette styret som i løpet av 2001 skal bestemme lokalisering i Trondheim, tilsetjingar og liknande.

– Det nye energiorganet vil gjennom ein meir effektiv organisering gje ein meir målretta satsing i energipolitikken. Trondheim er valt fordi byen har eit breitt energifagleg miljø, og det er særs viktig for at organet skal fungera godt, seier olje- og energiminister Olav Akselsen.

Av Even Gran