MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Spørreundersøkelse blant studenter og instituttledere (14.3.01)

Mandag (19. mars) starter to interne spørreundersøkelser blant studenter og instituttledere ved NTNU. Undersøkelsene er del av en omfattende institusjonsevaluering som også skal gjennomføres ved universitetene i Bergen og Oslo.

Det er Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet (KUF) som har bedt om en vurdering av virksomheten ved universitetene. Tromsø har allerede gjennomført sin, mens de øvrige ligger i startgropa. Arbeidet tilrettelegges av Norgesnettrådet. I målformuleringen heter det at evalueringsprosessen skal gi vurderinger og tilrådinger på sentrale aktivitetsområder som kan bidra til universitetenes kvalitative og strategiske utvikling. Videre skal den informere offentligheten om hvordan universitetene løser sine samfunnsoppgaver.

Ekstern og intern del
Det er lagt opp til en todeling, med en sjølevalueringsdel som ledes av en intern styringsgruppe, og en eksternevaluering som skal gjennomføres av en eksternt oppnevnt komité. Spørreundersøkelsen blant studenter og instituttledere er første del av sjølevalueringen. I tillegg skal det samles inn data på grunnlag av intervjuer og skriftlige innspill fra fakultetsledelsene. Sjølevalueringen skal sluttføres innen utgangen av januar 2002. Den eksterne evalueringsrapporten vil foreligge om vel ett år (innen 31. mai 2002).

Går trøtt
Sjølevalueringa ledes av ei styringsgruppe bestående av Kathrine Skretting (leder), Jan Morten Dyrstad, Steinar Nordal, Geir Walsø og Trond Singsaas. Skretting legger ikke skjul på at jubelen uteble da pålegget om institusjonsevaluering kom. Mange henviste til det arbeidet som allerede er gjort, eller er i gang, innen evaluering og organisasjonsutvikling. Vi nevner i fleng: Underdalutvalgets utredning, CRE-evalueringen, ORGUT-prosjektet, strategiprosessen og fakultetsstruktruprosessen. Folk begynner rett og slett å gå lei. Skretting forteller at det ble forsøkt tatt hensyn til dette da løpet ble lagt for den interne evalueringsdelen.

Nyttige dokumenter?
Norgesnettrådet har satt opp seks hovedområder for evalueringen. Styringsgruppa har valgt å avgrense oppgaven mest mulig og konsentrerer seg innnenfor tre av dem: "Strategisk evne", "Organisasjonsutvikling" og "Ordninger for kvalitetssikring av forskning og undervisning". En del av undersøkelsen vil falle sammen med sluttevaluringen av ORGUT.

Skretting framhever at satsingsområdene ble plukket ut fra et ønske om å få størst mulig nytte av undersøkelsen. Som eksempel trekker hun fram hovedtemaet Strategisk evne, der strategidokumentene skal stilles under lupen. Både overordnede strategier og delstrategier skal til pers: Blir strategidokumentene brukt eller støver de ned i skrivebordsskuffa? Er det samsvar mellom hva vi gjør og det strategidokumentet sier vi skal gjøre. Er det sammenheng mellom de forskjellige strategidokumentene eller spriker de i forskjellige retninger? Undersøkelsen vil forhåpentlig avsløre om dokumentene virkelig fungerer slik de var ment. Brukes de som et verktøy for styring og ledelse, eller trengs kanskje forbedringer eller utskiftinger?

Studentundersøkelsen legges ut på nettet førstkommende mandag.

Av Synnøve Ressem