MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

118 søker NTNU med basis i "realkompetanse" (20.3.01)

Fra høsten av kan fem år med frivillig arbeid i Amnesty International belønnes med studieplass. Ved dette opptaket skal lærestedene la andre hensyn enn poeng alene avgjøre hvem som taes opp.

Ved søknadsfristens utløp 1. mars var det kommet 118 søknader til NTNU om opptak på basis av såkalt realkompetanse. Dette er kunnskaper som er tilegnet gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid og etterutdanning. Ordningen gjelder for søkere som er 25 år eller eldre, og som ikke har generell studiekompetanse. Først senere i vår blir det klart hvilke studieretninger innen NTNU de 118 har søkt på.

Sikrer sykepleiere
- Dette er en flott reform, sier opptaksleder i Studieavdelingen, Erik Sigvaldsen. Tidligere har han vært med på å avvise gode søkere på grunn av at de har falt utenom opptakskriteriene. Med den nye ordningen får også disse en sjanse. Selv om reformen gjelder for både universiteter og høgskoler, tror opptakslederen at det er høgskolene som vil merke tilgangen av de nye studentene best. Ved fristens utløp hadde Høgskolen i Oslo mottatt hele 1.000 søknader etter de nye bestemmelsene. Mange av disse er hjelpepleiere som ønsker å ta sykepleierutdanning.

NTNU velger selv
Retten til å søke studieplass med grunnlag i realkompetanse gjelder alle studier, ikke bare de åpne. Universitetene og høgskolene vurderer selv hva som er nødvendige kvalifikasjoner for opptak. Ved NTNU er det foreløpig bare fakultetene for Kjemi og biologi og Fysikk, informatikk og matematikk som har utarbeidet retningslinjer med kriterier for opptak etter den nye ordningen. De andre fakultetene velger å behandle søknadene individuelt. Fra departementet heter det at kravene må være rettet direkte mot innholdet i det enkelte studium.

Selv om det er andre hensyn enn formelle poeng som skal avgjøre om man får studieplass, stilles det likevel store krav til søkerne. Ved sivilingeniørstudiet innenfor Fakultet for kjemi og biologi må for eksempel søkeren dokumentere kunnskaper tilsvarende det som oppnås gjennom 3 MX. Videre må det dokumenteres naturfaglig kompetanse minst tilsvarende det som oppnås gjennom 1 NA og 2 FY, og kunnskaper i engelsk og norsk tilsvarende minimumskravet for generell studiekompetanse.

Stor interesse på høgskoler
Flere høgskoler har allerede gjennomført forsøk med inntak av studenter på basis av realkompetanse. Erfaringen fra Høgskolen i Lillehammer viser at slike studenter har fått like gode karakterer som andre studenter.

Da Høgskolen i Bodø utlyste en IKT-basert sykepleierutdanning fra januar 2001, søkte 478 på grunnlag av realkompetanse og "bare" 169 med studiekompetanse. Til de 90 studieplassene ble det tatt opp 30 med realkompetanse, 60 med vanlig studiekompetanse. De fleste av de 478 "realkompetansesøkerne" var likevel kvalifiserte.

Av Tore Hugubakken