MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Bokstavkarakterer fra høsten av (21.3.01)

Glem alt om tall og desimaler. Fra i høst er det bokstavene A-F som gjelder.

Det er like greit å lære seg det med én gang: A betyr "fremragende", F betyr "ikke bestått". Bokstavene mellom der – B, C, D og E – blir da henholdsvis "meget god", "god", " brukbar", og "tilstrekkelig". Flere karakterer enn disse seks blir det ikke. Etter den 1. september blir det helt slutt på å sette tallkarakterer ved NTNU. Da blir alt sensurert etter bokstavsystemet.

Tilpasset Europa
Når NTNU nå går over til en ny karakterskala, er det ut fra et ønske om å få en ensartet skala felles for hele universitetet. Og ut fra ønsket om en karakterskala som er lettere å forstå i utlandet. I det europeiske samarbeidet er det denne skalaen man konverterer til når man skal sammenlikne eksamenskarakterer fra ulike land.

Den nye stortingsmeldinga har anbefalt at all høgere utdanning i Norge går over til en slik skala; og de andre norske universitetene vurderer også å ta den i bruk.

Gamle skjevheter
Den nye karakterskalaen opererer altså med seks bokstaver, punktum. Ingen plusser eller minuser, ingen desimaler eller andre finurligheter. De gamle desimalkarakterene som allerede ligger i eksamensprotokollene, blir liggende – men vil til høsten også bli konvertert til bokstaver. Konverteringen vil foregå etter bestemte tabeller som fakultetene selv har utarbeidet for de ulike typene studier. Det betyr for eksempel at en samfunnsviter som tidligere har tatt en emneeksamen med karakteren 2,1, vil få denne konvertert til en A – mens en mat/nat-student med samme karakter vil få den konvertert til en B. Det er fordi dagens karakterskala har blitt brukt svært ulikt i ulike fagmiljøer, altså en gammel skjevhet som nå skal rettes opp. Hensikten er å få en felles oppfatning av nivået på prestasjonene, uavhengig av gamle fagtradisjoner. Den nye karakterskalaen blir gjengitt i informasjonsdelen av vitnemålet.

D-dagen
Alle eksamener med eksamensdag til og med den 31. august i år blir sensurert etter tallkarakterskalaen. Det samme gjelder alle som leverer fra seg en oppgave før samme dato, selv om den blir sensurert seinere på høsten. Og alle som har fullført en grad før denne datoen, vil få vitnemål etter den gamle tallskalaen. Men går du videre etter den 31. august, for eksempel til hovedfag etter fullført lavere grad, får du ditt nye vitnemål med bokstavkarakterer. Ingen vil få karakterutskrift og vitnemål med blanding av tallkarakterer og bokstavkarakterer, det vil bli med enten den ene eller den andre karakterskalaen. For at de som ikke fullfører sitt studieløp før 1. september, ikke skal "miste" det de har fått tidligere, får alle tilsendt en karakterutskrift med det de har oppnådd av eksamensresultater, i tallkarakterskalaen. Den blir sendt ut i forbindelse med konverteringsarbeidet.

Fagspesifikt
Fakultetene er nå i gang med å utarbeide fagspesifikke beskrivelser av vurderingskriteriene for hver bokstavkarakter. Det skal være et supplement til den generelle beskrivelsen, og er ment som a) hjelp for de som skal sensurerer eksamen; b) hjelp for studentene til å vite hva som ligger til grunn for karakteren; og c) hjelp for potensielle arbeidsgivere. Karakterskala med fagspesifikk beskrivelse vil stå i studiehåndbøkene.

DEN NYE SKALAEN:
A (Fremragende):
Høyt kunnskapsnivå. God analytisk evne. Kan bruke kunnskapen selvstendig.
B (Meget god):
God oversikt over kunnskapsfeltet. Kan bruke kunnskapen selvstendig.
C (God):
Kan gjøre greie for de viktigste elementene i fagfeltet. Kan til en viss grad bruke kunnskapen selvstendig.
D (Brukbar):
Oversikt over de viktigste kunnskapselementene mangler. Kan ikke bruke kunnskapen selvstendig.
E (Tilstrekkelig):
Tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kan ikke bruke kunnskapen selvstendig.
F (Ikke bestått):
Mangler både detaljkunnskap og oversikt.

Av Lisa Olstad


Mer informasjon finner du her.