MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Aktivitetsuka ble vinterferie (21.3.01)

aktivitet.jpg
Meget glissent mellom benkeradene i Realfagbygget da det ble arrangert stor miljødebatt under Aktivitetsuka.
Foto: Trond Oldertrøen

- Legg ned aktivitetsuka! Det er rådet fra fakultetsdirektør Åge Søsveen etter årets arrangement. Han synes det er pinlig å være arrangør når bare én av ti studenter møter opp, skriver Universitetsavisa som utgies torsdag.

Aktivitetsuka er et arrangement skreddersydd for sivilingeniørstudentene i tredje årskurs. Ved Fakultet for Maskinteknikk ble det holdt seks foredrag på onsdag og torsdag i forrige uke. Av de 140 studentene på dette fakultetet i tredje klasse møtte det opp mellom 10 og 34 studenter på hvert av foredragene. Lavest deltagelse var det på foredraget til administrerende direktør David Lysne fra Sintef Petroleumsforskning, som snakket om de ekstreme utfordringene i å hente olje og gass fra 1000 meters havdyp. Fra flere andre fakultet meldes det også om glisne benkerader og minimal studentinteresse for Aktivitetsuka.

Pinlig
- Legg ned hele uka, anbefaler fakultetsdirektør ved Maskinteknikk, Åge Søsveen. Han synes det er misbruk av tid og ressurser å arrangere en slik uke for studentene når de ikke finner tid til å møte opp. I et kort semester med et krevende studieprogram er det ikke forsvarlig å sette av en uke til frivillige aktiviteter, hvis studentene heller velger vinterferie, mener Søsveen. – Vi er veldig skuffet over oppmøtet, og det er pinlig når prosjektlederen for den norske el.bilen "Think" tar seg fri fra en travel jobb og kommer hit, og så er det nesten ingen her!

– Kan fravær av studenter på foredragene være med å skade NTNUs anseelse som en seriøs og engasjert institusjon?

– Vi kan ikke skjule den vurderingen, sier Søsveen. Han ønsker nå heller gjesteforelesninger og temakvelder over et helt semester, enn en hel uke som studenter fritt kan disponere.

- Legg det til 1. klasse
Dette er det andre året hvor Aktivtetsuka blir arrangert. Hensikten er å gi studentene en "annerledes uke", som det heter på arrangørenes hjemmeside, og en mulighet til å gå på forelesninger innen andre fag enn de man studerer. Et felles program utarbeides for tre av dagene, mens fakultetene selv styrer innholdet i to av dagene. Blant årets tilbud var både debatter, seminarer, kurs og forelesninger. Men erfaringene tyder på at tredjeklassingene i stedet brukte uka til vinterferie.

– Intert må vi bli enige om hva vi vil med denne uka, er kommentaren fra fakultetsdirektør Birger Hoggen ved Geologi og petroleumsteknologi. 40 av studentene ved hans fakultet benyttet uka til å reise på ekskursjon til England, mens resten av studentene deltok på en to dagers ekskursjon til Kristiansund. Fakultetsdirektør ved kjemi og biologi, Geir Walsø foreslår at uka heretter blir arrangert for første årskurs, ettersom tredjeklassingene tydeligvis ikke vet å verdsette tilbudet.

Må ha belønning
Leder av Aktivitetsuka, Petter Norli, bekrefter den lave deltagelsen:
– Det er skremmende at framtidas ledere ikke dukker opp på miljødebatt, sukker Norli og sikter til et av seminarene. Norli er fornøyd med både planlegging og avvikling og finner ingen grunn til å ta selvkritikk for arrangementet. Han mener det er studentene selv som har sviktet. Men han mener at det neste år må legges inn en "gulrot" som lokkemiddel for dem som deltar. En mulig belønning kan være å gi studenter som deltar fritak for øvinger.

Av Tore Hugubakken