MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Vil ha styrket kommersialisering av forskningsresultater (28.3.01)

I dag ble innstillingen fra utvalget som har vurdert spørsmålet om utnytting av forskningsresultater fra universiteter og høyskoler overlevert statsråd Trond Giske. Utvalget har bestått av representanter for forskere og brukere av forskning.

Utvalget som har laget rapporten "Fra innsikt til industri" har vært ledet av professor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen.

"Kommersialisering også et samfunnsansvar"
Et samlet utvalg mener at kommersialisering bør sees på som en del av institusjonenes formidlingsforpliktelse og dermed som en del av deres samfunnsansvar.

Utvalget har delt seg i et flertall og et mindretall på ett sentralt punkt, nemlig spørsmålet om hvem som skal ha retten til å utnytte forskningsresultatene. Flertallet (3 medlemmer) ønsker at forskeren skal ha denne retten – slik det er i dag – mens mindretallet (2 medlemmer) ønsker at institusjonen kan kreve å få denne retten overført til seg. Flertallets begrunnelse er særlig at å bevare forskerens frihet på dette punktet vil fremme økt kommersialisering bedre enn om man skulle innskrenke friheten. Mindretallet viser særlig til at for å kunne oppfylle sine forpliktelser til å legge til rette for kommersialisering, må institusjonene ha en større grad av rådighet over forskningsresultatene enn de har i dag.

Et samlet utvalg mener at eventuelle inntekter av utnyttelsen bør fordeles mellom forsker, institusjon og fagmiljøene.

Anbefaler innovasjonssentra
Utvalget foreslår at kommersialiseringen styrkes gjennom insentiver, praktisk tilrettelegging og også gjennom holdningsendringer. Institusjonene bør utvikle en egen strategi på området. De bør dessuten ha et profesjonelt apparat til disposisjon for kommersialisering. Et slikt "innovasjonssenter" kan enten organiseres som en del av institusjonen eller utenfor denne, eventuelt kan tjenestene kjøpes eksternt.

Innstillingen vil bli sendt på en bred høring til institusjoner og organisasjoner.


Herfra kan du laste ned hele innstillingen.